Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36570 06.12.2019 uuringute aruanne Liivi 3 puitelamu välisviimistlusuuringute aruanne. Koostaja: Kati Männik. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
36485 27.11.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Näituse tn 2, Näituse tn 6, Veski tn 26a, J. Liivi tn 3//5, J. Liivi tn 7, K. E. von Baeri tn 17 detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Koostaja: Mart Hiob. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
36294 01.11.2019 uurimistööde
programm
J. Liivi 3, Tartus. Välisviimistlusuuringute tegevuskava. Koostaja Kati Männik. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm