Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34909 22.04.2019 projekti
kooskõlastus
Korterelamu Tiigi 7, Tartu rekonstrueerimisprojekt. Arhitektuur-ehituslik põhiprojekt. Vastutav spetsialist Ragnar Pabort. Projekt: Kersti Kase, Rain Veidenberg. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
34732 25.03.2019 projekti
kooskõlastus
Tiigi 13, Tartu. Korterelamu rekonstrueerimine. Põhiprojekt. Ehituskirjeldus ja joonised. Projekteerija: Madis Tasa. Projekti kontrollija: Avo Tasa. Tallinn 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
34731 25.03.2019 projekti
kooskõlastus
Tiigi 9, Tartu. Korterelamu rekonstrueerimine. Põhiprojekt. Ehituskirjeldus ja joonised. Projekteerija: Madis Tasa. Projekti kontrollija: Avo Tasa. Tallinn 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
30145 08.06.2017 projekti
kooskõlastus
Korterlemu Tiigi 7, Tartu "Nutikas linnaosa (SmartEnCity)" rekonstrueerimisprojekt. arhitektuur-ehituslik põhiprojekt. Vastutav spetsialist Ragnar Pabort. Projekt: Kersti Kase, Rain Veidenberg. Mai 2017. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
12038 12.08.2009 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Tartu, Tiigi 11 (Tiigi seltsimaja) osaline remonttööde muinsuskaitse järelevalve aruanne. Teostaja: Jüri Kulasalu. Tartu 2009 / juuli. Töö nr ET09/63-2009-044. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
3921 06.01.2006 projekti
kooskõlastus
Tiigi 11, reg. nr. 6993, Tartu. Tiigi 11 hoone remont-restaureerimistööde ja osalise ümberehituse põhiprojekt. ARC-Projekt töö nr. ET 05/60-2005-043, Tellija: Tartu LV LVO, seltsimaja. Koostajad: K. Kepp, E. Tamm, K. Linask. Detsember 2005. Tartu linn, Maret Eimre
3326 19.08.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Tiigi 11, Tartu, reg. nr. 6993, Muinsuskaitse eritingimused Tiigi 11 hoone ümberehituse ja restaureerimisprojekti koostamiseks. ARC-Projekt OÜ, Tartu, august 2005, töö nr. 2005-043 ET05/60. Koostaja restauraator R. Pärnoja. Tartu linn, Maret Eimre