Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39497 13.01.2021 uuringu tegevuskava Tartu puitelamu Kastani 5 ruumide 49, 51 ja 52 viimistlusuuringute tegevuskava. Uuringu teostajad: Teele Ülesoo ja Kati Männik (vastutav spetsialist). Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
38636 05.10.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kastani 9 tänavapoolse välisukse restaureerimine koos ajutise välisukse paigaldusega. Tegevuskava koostaja Helle-Mai Nõmm, september 2020.
Ukse piidad puhastatakse vanast värvist, puit immutatakse ja värvitakse. Ukselehtede välispind puhastatakse vanast värvist ja pahtlist. Paigaldatakse tihendid ja sobiva kujundusega käepide. Lävepakk immutatakse.
Ukse põhilised värvitoonid jäävad samaks. Valge värv uksepiitadel ja ukselehe alumises osas asendatakse heledama roheka tooniga nagu on elamu hoovipoolstel ustel.
Värvitoonid täpsustatakse enne värvima asumist kohapeal vastavalt Kastani 9 elamule koostatud värvipassile. Värvitoonid on TIKKURILA 2000 värvikataloogist.
Ukseavasse paigaldatakse ajutine uks. Uksepiitade värvi kuivamise ajaks kaetakse ukseava ümbrus plastikaatkattega.
Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
36854 28.01.2020 projekti
kooskõlastus
Kastani 31-3a ehitusprojekt. Koostaja: Olaf Reedi. Kontrollis Vahur Schmidt. Tartu 2020-01-20. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
36760 10.01.2020 uuringute aruanne Puitelamu Tartus Kastani 5 trafarettmaalingute konserveerimise aruanne. Aruande koostaja ja vastutav spetsialist: Kristiina Ribelus. Tartu 2020. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
36178 18.10.2019 projekti
kooskõlastus
Näituse 10-4a, Tartu. Korteri renoveerimisprojekt. Projekteerija: Marko Vilumaa. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
34139 07.12.2018 projekti
kooskõlastus
Kastani 5, Tartu. Kütte projekt. Õhksoojuspumba paigaldamine korterisse nr 3. Koostaja ja vastutav spetsialist Kerstin Luige. Tallinn, 03.12.2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33737 29.10.2018 projekti
kooskõlastus
Veski 59, Tartu. Korterelamu arhitektuurne põhiprojekt. Projekteerija vastutav spetsialist arhitekt Andres Lunge. Jaanuar 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33495 20.09.2018 uuringute aruanne Puitelamu Tartus Kastani 5 trafarettmaalingute dokumenteerimine ja eksponeerimine. Aruanne. Aruande koostaja: Kristiina Ribelus. Tartu 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
32413 19.04.2018 projekti
kooskõlastus
Kastani 27, Tartu. Eelprojekt korter nr 3a rekonstrueerimiseks. Vannitoa ehitamine. Vastutav spetsialist: Ragnar Palm. Tartu 17.04.2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
31344 16.11.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Krohvitud puitelamu Tartus Kastani 5 muinsuskaitse eritingimused kahe eluruumi kokku ehitamiseks ja restaureerimistöödeks. Koostaja: Tiina Tuul. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm