Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36854 28.01.2020 projekti
kooskõlastus
Kastani 31-3a ehitusprojekt. Koostaja: Olaf Reedi. Kontrollis Vahur Schmidt. Tartu 2020-01-20. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33737 29.10.2018 projekti
kooskõlastus
Veski 59, Tartu. Korterelamu arhitektuurne põhiprojekt. Projekteerija vastutav spetsialist arhitekt Andres Lunge. Jaanuar 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
32413 19.04.2018 projekti
kooskõlastus
Kastani 27, Tartu. Eelprojekt korter nr 3a rekonstrueerimiseks. Vannitoa ehitamine. Vastutav spetsialist: Ragnar Palm. Tartu 17.04.2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
32043 23.02.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kastani 25, Tartu. I ja II korruse muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja Ivo Antonov. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
31299 09.11.2017 projekti
kooskõlastus
Kastani 27 eelprojekt. Korterid nr. 1, 1a ja 2a tehnosüsteemide muutmine. Vastutav spetsialist Ragnar Palm. Tartu 7.11.2017. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
29996 23.05.2017 projekti
kooskõlastus
Kastani 27, Tartu. Eelprojekt korter nr. 3a rekonstrueerimiseks. Arhitektuur-ehituslik osa. Vastutav spetsialist: Ragnar Palm. Tartu, 16.05.2017. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26182 19.11.2015 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Tartu, Kastani 25 elamu Lõunapoolse veranda katusekatte vahetuse muinsuskaitseline aruanne. Aruande koostaja: Aavo Ossip. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
23165 04.08.2014 projekti
kooskõlastus
Tartu linnas Veski tn 39//41//43 asuva kuuri rekonstrueerimisprojekt. Vastutav spetsialist Kadri Keskküla. Tartu 7. mai. 14 Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
21028 23.08.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Muinsuskaitseline aruanne. Koostaja: Martin Mark. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
15391 31.03.2011 projekti
kooskõlastus
Veski 43, Tartu. Ehitusprojekti muudatus korterelamu remondiks ja laiendamiseks. Arh Kaido Kepp. Nr 06-11. 2011/ märts. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm