Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38110 20.07.2020 projekti
kooskõlastus
Projekti "Kuperjanovi 68 korter 6 tehnosüsteemi" kooskõlastus. Arhitekt: Priit Lõhmus, Voluut Projekt OÜ. Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
37256 31.03.2020 projekti
kooskõlastus
J. Kuperjanovi 54a, Tartu. Korterite 312 ja 313 ümberehitus. Koostaja A. Veisman. Märts 2020. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33551 26.09.2018 projekti
kooskõlastus
Kuperjanovi 66 eramu restaureerimise ja juurdeehituse projekt. Projekteeris Martin Murusalu. Kinnitas Raimo Look. Tartu 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33372 04.09.2018 projekti
kooskõlastus
J. Kuperjanovi tn 54 ja 54a kinnistute hooviala korrastamise põhiprojekt. Projekti juht: Mall Metsal. Koostasid: Silver Grigorjev, Mall Metsal, Tarmo Paljumägi. Tallinn 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33232 15.08.2018 projekti
kooskõlastus
J. Kuperjanovi 58, Tartu.fassaadi ja korterite nr 10 ning 11 rekonstrueerimine üheks korteriks nimetusega "korter nr 10", asukohaga J. Kuperjanovi 58, Tartu linn. Hoone laiendamine vähem kui 33%. Ehitusprojekt. Eelprojekt. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
29986 22.05.2017 projekti
kooskõlastus
J. Kuperjanovi 70, Tartu. Ehitise ümberehitamise ehitusprojekt. Projekti autor: arh Indrek Kallas. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
27082 07.04.2016 projekti
kooskõlastus
Kuperjanovi 68, Tartu. Kortermaja siseruumide muudatused. Arhitektuurne osa. Koostanud: Priit Lõhmus. 30.03.2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26782 02.03.2016 projekti
kooskõlastus
Tartu linn, Vaksali tn lõigus Näituse tn – Riia tn ja J.Kuperjanovi tn lõigus Vaksali tn – Veski tn jalgratta ja jalgteede ning Vaksali tn - J. Kuperjanovi tn
ristmiku rekonstrueerimine. Projekteerija: Indrek Lensment. Juhatja: Vello Sova. Tartu, märts 2016.
Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26476 06.01.2016 projekti
kooskõlastus
Tartu linnas J. Kuperjanovi tn 56-1 lorteri rekonstrueerimise eelprojekt. Koostaja Kadri Leiten. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26342 11.12.2015 projekti
kooskõlastus
Kuperjanovi 62, Tartu. Kasutusotstarbe muutmine. Eelprojekt. Muudatus. Koostanud: tegevjuht Ilona Kakko. Insener: Mihkel Ratas. Tartu 2015. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm