Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37788 05.05.2020 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Tartu raudteejaama teedevahelise reisiplatvormi pikendamiseks
ja ümberehituseks turvalisuse tagamiseks.
Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
34505 13.02.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tartus Vaksali 6 asuva raudteejaama hoone lõunatiiva ruumide ja välisrõdu remont-restaureerimistööde muinsuskaitseline aruanne. Koostasid Aavo Ossip, Andres Metsmägi. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33375 05.09.2018 projekti
kooskõlastus
Vaksali 6, Tartu. Tartu raudteejaama lõunatiiva ruumide ning rõdu ümberehitus ja restaureerimine ning kasutusloata hooneosade ülesmõõdistus. Arhitektuur-ehituslik osa. Muudatusprojekt. Projekti koostaja: Andres Metsmägi. Muinsuskaitse vastutav spetsialist Mikk Pärdi. Tartu 27-06-2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
30607 10.08.2017 projekti
kooskõlastus
Tartu, Vaksali 2e lammutusprojekt. Koostaja: R. Parts. Vastutav spetsialist: J. Saar. Tartu 2017/august. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
29986 22.05.2017 projekti
kooskõlastus
J. Kuperjanovi 70, Tartu. Ehitise ümberehitamise ehitusprojekt. Projekti autor: arh Indrek Kallas. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
28212 12.09.2016 kooskõlastus Vaksali 6, Tartu (ehitismälestis reg-nr 7013). Tartu raudteejaama tunneli rekonstrueerimine. Suunaviidad, sildid, kaldtee viidad ja skeemid. Tallinn, 2016. Vastutav spetsialist Vakeria Kitajeva. Koostas Lii Vammus. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
27296 02.05.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Vaksali 6, Tartu. Muinsuskaitse eritingimused Tartu raudteejaama jalgteetunneli ja raudteedevahelise ooteplatvormi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Koostaja: M Nõmmemaa. Aprill 2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
27082 07.04.2016 projekti
kooskõlastus
Kuperjanovi 68, Tartu. Kortermaja siseruumide muudatused. Arhitektuurne osa. Koostanud: Priit Lõhmus. 30.03.2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26782 02.03.2016 projekti
kooskõlastus
Tartu linn, Vaksali tn lõigus Näituse tn – Riia tn ja J.Kuperjanovi tn lõigus Vaksali tn – Veski tn jalgratta ja jalgteede ning Vaksali tn - J. Kuperjanovi tn
ristmiku rekonstrueerimine. Projekteerija: Indrek Lensment. Juhatja: Vello Sova. Tartu, märts 2016.
Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26662 09.02.2016 projekti
kooskõlastus
Kuperjanovi 68, Tartu. Kortermaja siseruumide muudatused. Arhitektuurne osa. Koostaja: Priit Lõhmus. 19.10.2015. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm