Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35648 30.07.2019 projekti
kooskõlastus
Tiigi 61b päikeseelektrijaama paigaldusprojekt. Eelprojekt. projekteeris Jaanus Vatter. Kontrollis Kristjan Karming. Kinnits Urmas Ebruk. Tallinn, 17. juuli 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
34488 11.02.2019 projekti
kooskõlastus
Tiigi 61a, Tartu. Veskihoonete restaureerimine ja ümberehitamine korterelamuks. Jalgrataste ja prügikonteinerite varjualuse ehitusprojekt. Arhitektuurne põhiprojekt. Vastutav arhitekt: Kaido Kepp. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33560 27.09.2018 projekti
kooskõlastus
Tiigi 61a, Tartu. Endise veskihoone vahelagede restaureerimine. Koostaja: Aaro Kõlu. 26.09.2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33303 27.08.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Tiigi 61a, Tartu. Endise veskihoone restaureerimise ja laiendamise muinsuskaitse eritingimused. Koostaja: Reesi Sild. Tartu 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
32513 04.05.2018 projekti
kooskõlastus
Tiigi 78, Tartu. Garaaži ümberehitamise projekt. Eelprojekt. Koostaja: Pekka Projekt OÜ. Tallinn, mai 2018.
Garaaž asub ehitismälestiste Tiigi 61a (reg nr 7024) ja Vanemuise 51 (reg nr 7029) kaitsevööndis.
Tartu Linnavalitsuse Kultuuriväärtuste teenistus kultuuriväärtuste vanemspetsialist, Brita Karin Arnover
28920 22.12.2016 projekti
kooskõlastus
Tiigi 61c, tartu linn. Ärihoone laiendamine ja rekonstrueerimine. Arhitektuur-ehituslik osa. Põhiprojekt. Vastutav spetsialist: Roman Smuškin. Projektijuht Kuulo Pluum. Tartu november 2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
27899 14.07.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Tartu linn, Kastani tänava (Riia tn - J. Kuperjanovi tn) ja Tiigi tänava (Kastani tn - Vaksali tn) rekonstrueerimine. Tööprojekt. Koostaja: E. Jahhu Projektbüroo OÜ. Kultuuriväärtuste vanemspetsialist, Kadri Kallast
24221 23.01.2015 projekti
kooskõlastus
Tiigi 80, Tartu. Korterelamu rekonstrueerimise teostuse muudatusprojekt. Vastutav arhitekt: Kaido Kepp. Arhitekt: Tõnis Taru. 17. detsember 2014. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
22038 14.02.2014 detailplaneering Tiigi 61a krundi detailplaneering. Koostaja: Toomas Põld. Tartu 2013. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
21457 29.10.2013 projekti
kooskõlastus
Tiigi 80, Tartu. Korterelamu rekonstrueerimine ja laiendamine. Arhitektid: Kaido Kepp, Tõnis Taru. Oktoober 2013. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm