Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38153 24.07.2020 kooskõlastus Vanemuise 52-6 ehitusprojekt (õhksoojuspumba paigaldus). Eelprojekt. Koostaja: Agne Leotoots. Tartu, juuli 2020. Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
38112 20.07.2020 projekti
kooskõlastus
Vanemuise 52-6 ehitusprojekt. Õhksoojuspumba seadustamine. Koostaja: Agne Leotoots. Tartu 6.07.2020. Tartu Linnavalitsus, Hanna Raadik
35189 28.05.2019 projekti
kooskõlastus
Vanemuise 48, Tartu. Tartu Mart Reiniku õueala muudatusprojekt. Vastutav spetsialist: Indrek Oden. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33217 14.08.2018 projekti
kooskõlastus
Vanemuise 48, Tartu. Tartu Mart Reiniku õueala ehituse projekt. Põhiprojekt. Tegevjuht: Riho Milva. Projektijuht: Indrek Oden. Projekteerija: Silver Kuum. August 2018, Tartu. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
23741 06.11.2014 projekti
kooskõlastus
Vanemuise 54, Tartu. Hoone katuse renoveerimine. Põhiprojekt. Projekti autor: A. Roosaar. Vastutav arhitekt: P. Lõhmus. Oktoober 2014. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
20434 31.05.2013 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Vanemuise 54 hoone mansardkorruse restaureerimise ja ehitamise ning katusekatte vahetuse projekti koostamiseks. Koostaja: Mari Nõmmemaa. Mai 2013. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
16876 01.12.2011 projekti
kooskõlastus
Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi projekteerimine. Eelprojekt. Koostasid Indrek Laos, Mati Salumäe. Kontrollis Peet Põder. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
13749 03.06.2010 projekti
kooskõlastus
Tartu linnas Kastani tänava 0,4 kV õhuliinide asendamine kaabelliinidega Näituse-Riia tänava lõigul. projekti juht: Heigo Luik. Tartu mai 2010. Nr J83024-1, Nr EL 0011-1. Tellija: Jaotusvõrk OÜ, Tartu linnavalitsus. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
919 08.12.2003 projekti
kooskõlastus
Kastani 24a Tartu, korterelamu arhitektuur-ehituslik põhiprojekt. Peaarh R.Smuškin, arhit. O.Ojamaa. Tartu, dets.2003 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
752 16.10.2003 kooskõlastus Kastani 24a krundi detailplaneering (korrektuur) OÜ Tartu arhitektuuribüroo töö nr AB 23/03, Koost E.Klaassen, Tartu 2003 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask