Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38213 05.08.2020 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 10, Tartu. Varjualuse, välistrepi ja krundi piirete projekt. Koostaja: Kaja Onton. Tartu 2012. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
32213 22.03.2018 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 12, Tartu. Hoone laiendamine ja ümberehitamine. Muudatusprojekt 2. Pr- autor: Aivar Roosaar. Koostas: Epp Krosmann. 28.02.2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26721 19.02.2016 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 12, Tartu. Hoone laiendamine ja ümberehitamine. Muudatusprojekt. Projekti autor: Aivar Roosaar. vastutav arhitekt: Priit Lõhmus. 05.02.2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26648 05.02.2016 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Õpetaja 10, Tartu. Restaureerimistööde aruanne (aknad). Koostaja: Aivar Ribelus. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26338 10.12.2015 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 10, Tartu. Tartu lasteaed Naerumaa varjualune. Koostaja: Priit Lõhmus. 17.11.2015. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
22577 12.05.2014 projekti
kooskõlastus
Elamu, Õpetaja tn. 10, Tartu. Välisviimistluse põhiprojekt. Koostas: Tiina Tuul. Vastutav spetsialist: arhit. Raivo Mändmaa. Varasema kooskõlastuse nr 937, 12.12.2003 uuendamine. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
22457 24.04.2014 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 7 rekonstrueerimine. Eelprojekt. Muudatused. Tartu 03.04.2014. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
21484 04.11.2013 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 7, Tartu. Õpetaja tn kuur. Kuni 20m2 ehitusaluse pinnaga väikeehitise püstitamise taotlus. Koostanud: Signe Siemann, Lehar Leetsaar. Tartu 11.10.2013. Kooskõlastatud märkusega: kooskõlastus lähtuvalt Õpetaja 10 ehitismälestisest. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
20553 14.06.2013 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 5, Tartu. Arhitektuurne osa. Projekteerija: T. Tammik.
Märkus: Õpetaja 5 on miljööväärtuslik üksikobjekt ja asub Õpetaja 10 kaitsevööndis. projektis puuduvad olemasolevate plastraamidega akende väljavahetamiseks puitakende tööjoonised. Märkuste lehel Romeo Metsalliku sellekohane märkus. Kooskõlastatud ilma puitakende joonisteta Toivo Tammiku kirja põhjal, milles ta kinnitab, et Romeo Metsallikuga on see kokku lepitud.
Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
19200 12.11.2012 projekti
kooskõlastus
Vanemuise tn 45 ärihoone-kortermaja uusehitus. Muudatusprojekti arhitektuurne osa. Arhitekt Andres Lunge. Tartu, november 2012. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm