Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
18584 08.08.2012 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 12, Tartu. Hoone laiendamine ja rekonstrueerimine. Autor: Aivar Roosaar. Vastutav arhitekt: Priit Lõhmus. Juuli 2012. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
15262 10.03.2011 projekti
kooskõlastus
Vanemuise 45 ärihoone-kortermaja uusehitus. Arhitekt Andres Lunge. Projekteerija Mait Lauri. Tartu november 2010. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
11680 04.06.2009 projekti
kooskõlastus
Tuletõkkesektsioonide uste korrastamine. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
11609 26.05.2009 detailplaneering Vanemuise 45 krundi detailplaneering. Töö nr 41DP05. Krundi omanikud: Raivo Laats, Priit Truusalu. Planeeringute juht: Mart Hiob. Maastikuarhitekt-planeerija: Karl Hansson. Tartu 2005-2009. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
10967 10.02.2009 projekti
kooskõlastus
Lastesõime Mesipuu (Õpetaja 10, Tartu) rõdu katusekatte ehitusprojekt. Insener: Toomas Varik. Tartu 2008 / detsember. Töö nr 2008-100. Tellija: Tartu LV haridusosakond. Märkus: pärast konstruktsiooni avamist anda võimalusel katusele kalle. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
7605 24.08.2007 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 10 hoone puitveranda restaureerimis- ja remondiprojekt. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
7587 17.08.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Õpetaja 10, Tartu. Ajalooline õiend. Muinsuskaitse eritingimused. Koostaja: Maret Eimre. Tartu 2003 märts. varasema kooskõlastuse uuendamine. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
6291 26.02.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Tartus, hoone Vanemuise 45 rajamise muinsuskaitse eritingiumsed. Koostaja Enriko Talvistu. Tartu, veebruar 2007. Tellija: AS Kernel. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
2868 13.05.2005 kooskõlastus Õpetaja 10, reg. nr. 7031, tellija: Tartu Lastesõim Mesipuu, piirdeaia remondiprojekt, koostas Tartu LV AEO maastikuarhitekt Angela Männiste Tartu linn, Maret Eimre
937 12.12.2003 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 10, Tartu. Reg.nr. 7031.
Välisviimistluse põhiprojekt. Autor Tiina Tuul, vastutav spetsialist RAivo Mändmaa (VS 119/2003-E). TArtu 2003.
Tellija Tartu LV AEO.
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk