Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
784 27.10.2003 projekti
kooskõlastus
Tartu linna õpetaja ja Vanemuise tänavate õhuliinide asendamine kaabelliinidega. AS Elpec töö nr 31024, proj Ülo Mee, R.Ritso, okt 2003 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
347 12.05.2003 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 10, Tartu linn. Hoone osaline remont- ja restaureerimistööde projekt. OÜ ARC Projekt töö nr. 2003-007/261, autor, ins. T.Varik
kooskõlastatud tingimusel: akende restaureerimistööde metoodiline kirjeldus ning paigaldatavate detailide ja sõlmede (tuulutuskorstnad jm.) tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
265 23.04.2003 muinsuskaitse
eritingimused
Õpetaja 10, Tartu, reg.nr. 7031
Töö: Ajalooline õiend, muinsuskaitse eritingimused, Tartu märts 2003, koostaja M.Eimre. Töö nr. 261/2003007
Tellija: Tartu LV haridusosakond
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk