Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38213 05.08.2020 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 10, Tartu. Varjualuse, välistrepi ja krundi piirete projekt. Koostaja: Kaja Onton. Tartu 2012. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
32213 22.03.2018 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 12, Tartu. Hoone laiendamine ja ümberehitamine. Muudatusprojekt 2. Pr- autor: Aivar Roosaar. Koostas: Epp Krosmann. 28.02.2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26721 19.02.2016 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 12, Tartu. Hoone laiendamine ja ümberehitamine. Muudatusprojekt. Projekti autor: Aivar Roosaar. vastutav arhitekt: Priit Lõhmus. 05.02.2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26648 05.02.2016 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Õpetaja 10, Tartu. Restaureerimistööde aruanne (aknad). Koostaja: Aivar Ribelus. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26338 10.12.2015 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 10, Tartu. Tartu lasteaed Naerumaa varjualune. Koostaja: Priit Lõhmus. 17.11.2015. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
22577 12.05.2014 projekti
kooskõlastus
Elamu, Õpetaja tn. 10, Tartu. Välisviimistluse põhiprojekt. Koostas: Tiina Tuul. Vastutav spetsialist: arhit. Raivo Mändmaa. Varasema kooskõlastuse nr 937, 12.12.2003 uuendamine. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
22457 24.04.2014 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 7 rekonstrueerimine. Eelprojekt. Muudatused. Tartu 03.04.2014. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
21484 04.11.2013 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 7, Tartu. Õpetaja tn kuur. Kuni 20m2 ehitusaluse pinnaga väikeehitise püstitamise taotlus. Koostanud: Signe Siemann, Lehar Leetsaar. Tartu 11.10.2013. Kooskõlastatud märkusega: kooskõlastus lähtuvalt Õpetaja 10 ehitismälestisest. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
20553 14.06.2013 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 5, Tartu. Arhitektuurne osa. Projekteerija: T. Tammik.
Märkus: Õpetaja 5 on miljööväärtuslik üksikobjekt ja asub Õpetaja 10 kaitsevööndis. projektis puuduvad olemasolevate plastraamidega akende väljavahetamiseks puitakende tööjoonised. Märkuste lehel Romeo Metsalliku sellekohane märkus. Kooskõlastatud ilma puitakende joonisteta Toivo Tammiku kirja põhjal, milles ta kinnitab, et Romeo Metsallikuga on see kokku lepitud.
Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
19200 12.11.2012 projekti
kooskõlastus
Vanemuise tn 45 ärihoone-kortermaja uusehitus. Muudatusprojekti arhitektuurne osa. Arhitekt Andres Lunge. Tartu, november 2012. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
18584 08.08.2012 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 12, Tartu. Hoone laiendamine ja rekonstrueerimine. Autor: Aivar Roosaar. Vastutav arhitekt: Priit Lõhmus. Juuli 2012. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
15262 10.03.2011 projekti
kooskõlastus
Vanemuise 45 ärihoone-kortermaja uusehitus. Arhitekt Andres Lunge. Projekteerija Mait Lauri. Tartu november 2010. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
11680 04.06.2009 projekti
kooskõlastus
Tuletõkkesektsioonide uste korrastamine. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
11609 26.05.2009 detailplaneering Vanemuise 45 krundi detailplaneering. Töö nr 41DP05. Krundi omanikud: Raivo Laats, Priit Truusalu. Planeeringute juht: Mart Hiob. Maastikuarhitekt-planeerija: Karl Hansson. Tartu 2005-2009. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
10967 10.02.2009 projekti
kooskõlastus
Lastesõime Mesipuu (Õpetaja 10, Tartu) rõdu katusekatte ehitusprojekt. Insener: Toomas Varik. Tartu 2008 / detsember. Töö nr 2008-100. Tellija: Tartu LV haridusosakond. Märkus: pärast konstruktsiooni avamist anda võimalusel katusele kalle. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
7605 24.08.2007 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 10 hoone puitveranda restaureerimis- ja remondiprojekt. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
7587 17.08.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Õpetaja 10, Tartu. Ajalooline õiend. Muinsuskaitse eritingimused. Koostaja: Maret Eimre. Tartu 2003 märts. varasema kooskõlastuse uuendamine. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
6291 26.02.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Tartus, hoone Vanemuise 45 rajamise muinsuskaitse eritingiumsed. Koostaja Enriko Talvistu. Tartu, veebruar 2007. Tellija: AS Kernel. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
2868 13.05.2005 kooskõlastus Õpetaja 10, reg. nr. 7031, tellija: Tartu Lastesõim Mesipuu, piirdeaia remondiprojekt, koostas Tartu LV AEO maastikuarhitekt Angela Männiste Tartu linn, Maret Eimre
937 12.12.2003 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 10, Tartu. Reg.nr. 7031.
Välisviimistluse põhiprojekt. Autor Tiina Tuul, vastutav spetsialist RAivo Mändmaa (VS 119/2003-E). TArtu 2003.
Tellija Tartu LV AEO.
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
784 27.10.2003 projekti
kooskõlastus
Tartu linna õpetaja ja Vanemuise tänavate õhuliinide asendamine kaabelliinidega. AS Elpec töö nr 31024, proj Ülo Mee, R.Ritso, okt 2003 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
347 12.05.2003 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 10, Tartu linn. Hoone osaline remont- ja restaureerimistööde projekt. OÜ ARC Projekt töö nr. 2003-007/261, autor, ins. T.Varik
kooskõlastatud tingimusel: akende restaureerimistööde metoodiline kirjeldus ning paigaldatavate detailide ja sõlmede (tuulutuskorstnad jm.) tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
265 23.04.2003 muinsuskaitse
eritingimused
Õpetaja 10, Tartu, reg.nr. 7031
Töö: Ajalooline õiend, muinsuskaitse eritingimused, Tartu märts 2003, koostaja M.Eimre. Töö nr. 261/2003007
Tellija: Tartu LV haridusosakond
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk