Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
265 23.04.2003 muinsuskaitse
eritingimused
Õpetaja 10, Tartu, reg.nr. 7031
Töö: Ajalooline õiend, muinsuskaitse eritingimused, Tartu märts 2003, koostaja M.Eimre. Töö nr. 261/2003007
Tellija: Tartu LV haridusosakond
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
347 12.05.2003 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 10, Tartu linn. Hoone osaline remont- ja restaureerimistööde projekt. OÜ ARC Projekt töö nr. 2003-007/261, autor, ins. T.Varik
kooskõlastatud tingimusel: akende restaureerimistööde metoodiline kirjeldus ning paigaldatavate detailide ja sõlmede (tuulutuskorstnad jm.) tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
784 27.10.2003 projekti
kooskõlastus
Tartu linna õpetaja ja Vanemuise tänavate õhuliinide asendamine kaabelliinidega. AS Elpec töö nr 31024, proj Ülo Mee, R.Ritso, okt 2003 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
937 12.12.2003 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 10, Tartu. Reg.nr. 7031.
Välisviimistluse põhiprojekt. Autor Tiina Tuul, vastutav spetsialist RAivo Mändmaa (VS 119/2003-E). TArtu 2003.
Tellija Tartu LV AEO.
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
2868 13.05.2005 kooskõlastus Õpetaja 10, reg. nr. 7031, tellija: Tartu Lastesõim Mesipuu, piirdeaia remondiprojekt, koostas Tartu LV AEO maastikuarhitekt Angela Männiste Tartu linn, Maret Eimre
6291 26.02.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Tartus, hoone Vanemuise 45 rajamise muinsuskaitse eritingiumsed. Koostaja Enriko Talvistu. Tartu, veebruar 2007. Tellija: AS Kernel. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
7587 17.08.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Õpetaja 10, Tartu. Ajalooline õiend. Muinsuskaitse eritingimused. Koostaja: Maret Eimre. Tartu 2003 märts. varasema kooskõlastuse uuendamine. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
7605 24.08.2007 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 10 hoone puitveranda restaureerimis- ja remondiprojekt. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
10967 10.02.2009 projekti
kooskõlastus
Lastesõime Mesipuu (Õpetaja 10, Tartu) rõdu katusekatte ehitusprojekt. Insener: Toomas Varik. Tartu 2008 / detsember. Töö nr 2008-100. Tellija: Tartu LV haridusosakond. Märkus: pärast konstruktsiooni avamist anda võimalusel katusele kalle. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
11609 26.05.2009 detailplaneering Vanemuise 45 krundi detailplaneering. Töö nr 41DP05. Krundi omanikud: Raivo Laats, Priit Truusalu. Planeeringute juht: Mart Hiob. Maastikuarhitekt-planeerija: Karl Hansson. Tartu 2005-2009. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm