Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38213 05.08.2020 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 10, Tartu. Varjualuse, välistrepi ja krundi piirete projekt. Koostaja: Kaja Onton. Tartu 2012. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
21484 04.11.2013 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 7, Tartu. Õpetaja tn kuur. Kuni 20m2 ehitusaluse pinnaga väikeehitise püstitamise taotlus. Koostanud: Signe Siemann, Lehar Leetsaar. Tartu 11.10.2013. Kooskõlastatud märkusega: kooskõlastus lähtuvalt Õpetaja 10 ehitismälestisest. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
22457 24.04.2014 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 7 rekonstrueerimine. Eelprojekt. Muudatused. Tartu 03.04.2014. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
22577 12.05.2014 projekti
kooskõlastus
Elamu, Õpetaja tn. 10, Tartu. Välisviimistluse põhiprojekt. Koostas: Tiina Tuul. Vastutav spetsialist: arhit. Raivo Mändmaa. Varasema kooskõlastuse nr 937, 12.12.2003 uuendamine. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26338 10.12.2015 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 10, Tartu. Tartu lasteaed Naerumaa varjualune. Koostaja: Priit Lõhmus. 17.11.2015. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26648 05.02.2016 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Õpetaja 10, Tartu. Restaureerimistööde aruanne (aknad). Koostaja: Aivar Ribelus. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26721 19.02.2016 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 12, Tartu. Hoone laiendamine ja ümberehitamine. Muudatusprojekt. Projekti autor: Aivar Roosaar. vastutav arhitekt: Priit Lõhmus. 05.02.2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
32213 22.03.2018 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 12, Tartu. Hoone laiendamine ja ümberehitamine. Muudatusprojekt 2. Pr- autor: Aivar Roosaar. Koostas: Epp Krosmann. 28.02.2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
347 12.05.2003 projekti
kooskõlastus
Õpetaja 10, Tartu linn. Hoone osaline remont- ja restaureerimistööde projekt. OÜ ARC Projekt töö nr. 2003-007/261, autor, ins. T.Varik
kooskõlastatud tingimusel: akende restaureerimistööde metoodiline kirjeldus ning paigaldatavate detailide ja sõlmede (tuulutuskorstnad jm.) tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
784 27.10.2003 projekti
kooskõlastus
Tartu linna õpetaja ja Vanemuise tänavate õhuliinide asendamine kaabelliinidega. AS Elpec töö nr 31024, proj Ülo Mee, R.Ritso, okt 2003 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask