Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35148 22.05.2019 projekti
kooskõlastus
Lepiku tänava rekonstrueerimise projekt. Tee ehituslik osa (Sademeveekanalisatsiooni- ja veetorustike rekonstrueerimise kattetaastamise koostööprojekt). Projektijuht: Aigar Reimann. Vastutav projekteerija: Tarmo Rämmel. Projekteerija: Maia-Liisa Teearu. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
30865 12.09.2017 projekti
kooskõlastus
Marja 13, Tartu. Elamu fassaadiprojekt. Arhitekt: Priit Pärsim. Vastutav spetsialist: Heinar Koll. 30.07.2017. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
22844 17.06.2014 teemaplaneering Supilinna linnaosa miljööväärtusega hoonestusala kaitse- ja kasutamistingimused ning linnaosa maa- ja veealade üldised kasutamise- ja ehitustingimused.
Teemaplaneering
Koostaja: Tartu LV LPMKO ja AEO
Tartu 2014
KKK 24.09.2013 protokoll nr 259
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
20251 13.05.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Tartus Lepiku tn. 9 korterelamu korterite remont. Aruanne. Koostajad: Aavo Ossip, Ivo Antonov. Aprill 2013. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
18074 24.05.2012 kooskõlastus Lepiku 9, Tartu. Kirjaliku nõusoleku taotlus kasvuhoone ehitamiseks. Projekteerija: Priit Lõhmus. 05.03.2012. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
15938 29.06.2011 projekti
kooskõlastus
Lepiku 9 elamu restaureerimine ja remont. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
9269 12.05.2008 tööde teostamise
aruanne
Tartus, Lepiku 9, elamu välisfassaad. Muinsuskaitseline aruanne. Koostaja: Kalev Kivitar. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
9200 29.04.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused korterite remondiks Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
8254 27.11.2007 tööde teostamise
aruanne
Tartu, Lepiku tn 9 elamu välisfassaadi remont-restaureerimistööde muinsuskaitse järelevalve aruanne. Koostas: J. Kulasalu. Tartu 2007 / november. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
7918 11.10.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Tartus Supilinnas, Marja 15 ja Marja 19 kruntide detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Koostaja: Enriko Talvistu. tartu 2007. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm