Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36525 03.12.2019 projekti
kooskõlastus
Oa tn 10 korterelamu ehitusprojekt. Muudatus nr 2. Vastutav arhitekt: Ott Ojamaa. Tallinn, november 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35687 07.08.2019 projekti
kooskõlastus
Oa 4//6//6a, Tartu. Varikatus (ajutine rajatis). Vastutav arhitekt: Kaido Kepp. Arhitekt: Heilin Leif. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35409 26.06.2019 projekti
kooskõlastus
Oa tn 10 korterelamu muudatusprojekt. Vastutav arhitekt: Ott Ojamaa. Muudatusprojekti koostas: Ingmar Kiidjärv. Tartu juuni 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
31760 08.01.2018 projekti
kooskõlastus
Emajõe büroohoone (Emajõe 1A, Tartu) hoovipoolses hooneosas asuvate ruumide rekonstrueerimine väikeloomakliinikuks. Ehitusprojekti muudatus. Projekti autor Kaie Moorast. 25.detsember 2017. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
31705 28.12.2017 projekti
kooskõlastus
Oa tänava (lõigus Kroonuaia tn - Marja tn) rekonstrueerimise põhiprojekt. Koostajad: Vadim Mahkats, Sirle Punka, Tõnu Pomerants. Maasikuarhitektuur OÜ Kino Maastikuarhitektid.
Kooskõlastatud märkusega: Eraldi esitada kooskõlastamiseks valgustid.
Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
31327 14.11.2017 projekti
kooskõlastus
Emajõe 1b, Tartu. Laohoone (ehitusregistri kood 120557580) rekonstrueerimine büroohooneks nimetusega "Emajõe stuudio" ehitusprojekt. Eelprojekt. Projekteerija ja vastutav spetsialist: K. Moorast. Vastutav spetsialist: K. Moorast. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
29109 26.01.2017 projekti
kooskõlastus
Emajõe büroohoone (Emajõe 1A, Tartu) hoovipoolses osas asuvate ruumide rekonstrueerimine väikeloomakliinikuks. Eelprojekt. Projekteerija: K. Moorast. V. spetsialist: K. Moorast, K. Kits. 17. detsember 2016 Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
28677 24.11.2016 projekti
kooskõlastus
Oa 8, Tartu. Korteri siseruumide ümberehitamine. Koostaja: Priit Lõhmus. 30.09.2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
27229 25.04.2016 projekti
kooskõlastus
Oa tn 10 korterelamu. Eelprojekt. Vastutav arhitekt: Ott Ojamaa. Arhitekt: Armin Meisalu. Tallinn aprill 2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
22844 17.06.2014 teemaplaneering Supilinna linnaosa miljööväärtusega hoonestusala kaitse- ja kasutamistingimused ning linnaosa maa- ja veealade üldised kasutamise- ja ehitustingimused.
Teemaplaneering
Koostaja: Tartu LV LPMKO ja AEO
Tartu 2014
KKK 24.09.2013 protokoll nr 259
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar