Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37544 04.05.2020 projekti
kooskõlastus
Emajõe 7, Tartu. Rekonstrueeritav elamu. Eelprojekti muudatus. Koostanud Einar Ilves, Inge-Ly Ansip. Tartu 2020. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
37322 07.04.2020 projekti
kooskõlastus
Emajõe 1b, Tartu. Laohoone (ehitusregistri kood 12055780) rekonstrueerimise ja laiendamine büroohooneks nimetusega "Emajõe stuudio" ehitusprojekti muudatus. koostajad: K. Moorast, K. Kits. 20. märts 2020. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
31760 08.01.2018 projekti
kooskõlastus
Emajõe büroohoone (Emajõe 1A, Tartu) hoovipoolses hooneosas asuvate ruumide rekonstrueerimine väikeloomakliinikuks. Ehitusprojekti muudatus. Projekti autor Kaie Moorast. 25.detsember 2017. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
31327 14.11.2017 projekti
kooskõlastus
Emajõe 1b, Tartu. Laohoone (ehitusregistri kood 120557580) rekonstrueerimine büroohooneks nimetusega "Emajõe stuudio" ehitusprojekt. Eelprojekt. Projekteerija ja vastutav spetsialist: K. Moorast. Vastutav spetsialist: K. Moorast. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
29109 26.01.2017 projekti
kooskõlastus
Emajõe büroohoone (Emajõe 1A, Tartu) hoovipoolses osas asuvate ruumide rekonstrueerimine väikeloomakliinikuks. Eelprojekt. Projekteerija: K. Moorast. V. spetsialist: K. Moorast, K. Kits. 17. detsember 2016 Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
23144 31.07.2014 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Emajõe 3, Tartu. Muinsuskaitseline aruanne. Hoone keldri ja sokli restaureerimistööd. Koostaja: Aaro Kõlu. 17.02.2014. Heaks kiidetud 19.02.2014. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
22844 17.06.2014 teemaplaneering Supilinna linnaosa miljööväärtusega hoonestusala kaitse- ja kasutamistingimused ning linnaosa maa- ja veealade üldised kasutamise- ja ehitustingimused.
Teemaplaneering
Koostaja: Tartu LV LPMKO ja AEO
Tartu 2014
KKK 24.09.2013 protokoll nr 259
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
17709 29.03.2012 projekti
kooskõlastus
Tartu, Emajõe 3 elamu fassaadide välisviimistluse ja keldriruumide restaureerimise ja remondi projekt. Koostajad: Aaro Kõlu ja Reet Org. Tartus, märts 2012. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
17631 16.03.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Tartu, Emajõe 3 elamu muinsuskaitse eritingimused hoone fassaadide ning keldriruumide restaureerimiseks ja remondiks. koostas Reet Org. Tartus märts 2012. Tellija: Ivo Sild. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
12262 18.09.2009 kooskõlastus Emajõe 3 laudise asendamine ja värvimine. Koostaja: Eeva Laarmann. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm