Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37544 04.05.2020 projekti
kooskõlastus
Emajõe 7, Tartu. Rekonstrueeritav elamu. Eelprojekti muudatus. Koostanud Einar Ilves, Inge-Ly Ansip. Tartu 2020. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
37322 07.04.2020 projekti
kooskõlastus
Emajõe 1b, Tartu. Laohoone (ehitusregistri kood 12055780) rekonstrueerimise ja laiendamine büroohooneks nimetusega "Emajõe stuudio" ehitusprojekti muudatus. koostajad: K. Moorast, K. Kits. 20. märts 2020. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
31760 08.01.2018 projekti
kooskõlastus
Emajõe büroohoone (Emajõe 1A, Tartu) hoovipoolses hooneosas asuvate ruumide rekonstrueerimine väikeloomakliinikuks. Ehitusprojekti muudatus. Projekti autor Kaie Moorast. 25.detsember 2017. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
31327 14.11.2017 projekti
kooskõlastus
Emajõe 1b, Tartu. Laohoone (ehitusregistri kood 120557580) rekonstrueerimine büroohooneks nimetusega "Emajõe stuudio" ehitusprojekt. Eelprojekt. Projekteerija ja vastutav spetsialist: K. Moorast. Vastutav spetsialist: K. Moorast. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
29109 26.01.2017 projekti
kooskõlastus
Emajõe büroohoone (Emajõe 1A, Tartu) hoovipoolses osas asuvate ruumide rekonstrueerimine väikeloomakliinikuks. Eelprojekt. Projekteerija: K. Moorast. V. spetsialist: K. Moorast, K. Kits. 17. detsember 2016 Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
22844 17.06.2014 teemaplaneering Supilinna linnaosa miljööväärtusega hoonestusala kaitse- ja kasutamistingimused ning linnaosa maa- ja veealade üldised kasutamise- ja ehitustingimused.
Teemaplaneering
Koostaja: Tartu LV LPMKO ja AEO
Tartu 2014
KKK 24.09.2013 protokoll nr 259
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
20949 09.08.2013 projekti
kooskõlastus
Tartu linnas, Emajõe tn 4 asuva korterelamu katusekorruse ja trepikoja ehitusprojekt. Koostajad: J. Must, L. Märtson, E. Jaadla. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
19648 01.02.2013 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Tartu linnas, Emajõe tn 4 asuva korterelamu katusekorruse ja trepikoja projekti koostamiseks ja ehituseks. Koostajad: J. Must, L. Märtson, E. Jaadla. 25.01.2013 Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
9978 02.09.2008 projekti
kooskõlastus
KÜ Emajõe tn 4 korterelamu kuuri eskiisprojekt. Koostaja: Piret Pungas. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
9284 12.05.2008 projekti
kooskõlastus
Kõrvalhoone rekonstrueerimine laohooneks. Põhiprojekt. Koostaja: Mihkel Ratas. Tartu 2008. Tellija: Emajõe Halduse OÜ Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm