Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36588 09.12.2019 projekti
kooskõlastus
Narva mnt 129, Tartu. Katuse rekonstrueerimine. Põhiprojekt. Koostas: Eret Alla. Tallinn 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
34741 27.03.2019 projekti
kooskõlastus
Staadioni 2 (endine Narva mnt 82), Tartu. Laiendamine ja ümberehitamine. Koostanud Priit Lõhmus. Ehitusprojekti kontrollinud pädev isik: Jiri Tintera. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33468 17.09.2018 projekti
kooskõlastus
Jaama tn 7 korterelamu ümberehitusprojekt. Eelprojekt. Arhitektuurne osa. Projekteeris: Rain Kesperi. Vastutav spetsialist Sirje Haavel. Tartu, mai 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
27649 10.06.2016 projekti
kooskõlastus
Narva mnt 94, Tartu. Korterelamu-ärihoone ehitusprojekti muudatusprojekt nr 2. Koostaja: arh T. Tammik. Mai 2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26412 23.12.2015 projekti
kooskõlastus
Narva mnt 96a üksikelamu abihoone ümberehitamine. Projekteeris: Tatjana Iljašenko. Tartu, detsember 2015. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26396 21.12.2015 projekti
kooskõlastus
Narva mnt 94, Tartu. Korterelamu-ärihoone ehitusprojekti muudatus. Koostanud: T. Tammik. November 2015. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
18265 15.06.2012 projekti
kooskõlastus
Narva mnt 96, Tartu linn, Tartumaa. Hoone fassaadide ja katuse renoveerimine. Eelprojekt. Koostaja: L. Luusepp. Veebruar 2012 Pärnu. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
3456 14.09.2005 kooskõlastus Narva mnt. 133, reg. 7067, Elamu piirdeaia rajamise projekt. Kampaania Piirdeaiad korda raames tellitud projekt. Tellija: Indrek Särg. Koostas: Kaisa Puniste, maastikuarhitekt, Tartu LV AEO, Tartu 2005 Tartu linn, Maret Eimre