Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35491 05.07.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Theatrum Zootomicum'i (endine Veterinaariakliinik) hoone ümberehitus-, remont- ja restaureerimistööde projekti koostamiseks. Muinsuskaitse vastutav spetsialist O Suuder, vastutav ehitusinsener V. Eiche. Koostajad: K. Milsaar, R. Parts, A. Kõlu. Tartu 2019.
Vastavalt 01.05.2019 kehtima hakanud muinsuskaitseseaduse § 50 lg 4 p 6 määratakse käesolevate muinsuskaitse eritingimustega kaevetööde korral arheoloogiline uuring ja vahelagede seisukorra väljaselgitamiseks ehitise tarindite uuring. Vastavalt muinsuskaitseseaduse § 50 lg 4 p 7 tuleb restaureerimis- ja ehitustöödel tagada muinsuskaitse järelevalve.
Otsus: WD 15.07.2019 nr 5.1-17.3/1811
Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35285 06.06.2019 projekti
kooskõlastus
Hoone Staadioni 4a (endine veterinaariakliiniku bakterioloogiajaam) ehituslik ekspertiis. Vastutav spetsialist O. Suuder. Koostajad: K. Milsaar, R. Parts. Dipl. ehitusinsener 7 A. Kõlu. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
34741 27.03.2019 projekti
kooskõlastus
Staadioni 2 (endine Narva mnt 82), Tartu. Laiendamine ja ümberehitamine. Koostanud Priit Lõhmus. Ehitusprojekti kontrollinud pädev isik: Jiri Tintera. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
34615 05.03.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Tartu Narva mnt 101 hoone ümberehitus-, remont- ja restaureerimistööde projekti koostamiseks. Vastutav spetsialist: Olev Suuder. Koostaja: Kaisa Milsaar. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
34239 21.12.2018 projekti
kooskõlastus
Tartu, Narva mnt 149 korterelamu mitteeluruumi 34 M2 kasutusotstarbe muutmine ja ümberehitamine eluruumiks. Eelprojekt. Koostanud E. Raba. Tartu, 26. november 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33468 17.09.2018 projekti
kooskõlastus
Jaama tn 7 korterelamu ümberehitusprojekt. Eelprojekt. Arhitektuurne osa. Projekteeris: Rain Kesperi. Vastutav spetsialist Sirje Haavel. Tartu, mai 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
27649 10.06.2016 projekti
kooskõlastus
Narva mnt 94, Tartu. Korterelamu-ärihoone ehitusprojekti muudatusprojekt nr 2. Koostaja: arh T. Tammik. Mai 2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26412 23.12.2015 projekti
kooskõlastus
Narva mnt 96a üksikelamu abihoone ümberehitamine. Projekteeris: Tatjana Iljašenko. Tartu, detsember 2015. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
13001 03.02.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Narva mnt 78, Tartu. Theatrum zootomicumi (end. veterinaariainstituut) muinsuskaitse eritingimused. Koostajad: Jaanika Kruusna, Ruth Pärnoja, Aaro Kõlu. Tartu 2010/jaanuar. Töö nr 2009-072. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
9891 13.08.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused detailplaneeringu koostamiseks. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik