Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
29904 12.05.2017 projekti
kooskõlastus
Raatuse 57, Tartu. Üksikelamu fassaadide rekonstrueerimisprojekt. Põhiprojekt. Autor: Kristjan Siim. Vastutav spetsialist: Jüri Siim. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
29088 24.01.2017 projekti
kooskõlastus
Raatuse 51/55, tartu. Hoone õueala muudatusprojekt projektile PR 2012. Projekteerija: Amre Saavas. Vastutav spetsialist: M. Leinsaar. Tallinn 20.12.2016. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
23674 24.10.2014 projekti
kooskõlastus
Raatuse 49, Tartu. Korterelamu rekonstrueerimise ja laiendamise muudatusprojekt. Vastutav arhitekt: Kaido Kepp. Arhitekt: Tõnis Taru Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
21030 23.08.2013 projekti
kooskõlastus
Raatuse 49, Tartu. Korterelamu rekonstrueerimine ja laiendamine. Arhitektid: Kaido Kepp, Tõnis Taru. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
17886 25.04.2012 detailplaneering Raatuse tn 47 krundi detailplaneering. Koostaja arh Ralf Tamm. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
17057 29.12.2011 detailplaneering Raatuse tn 63 krundi detailplaneering. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
16645 21.10.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Raatuse tn 63 krundi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
11300 08.04.2009 detailplaneering Raatuse 62 ja 64 kruntide ning lähiala detailplaneering. Tellija: Tartu linn. Koostanud: Helen Mihkelson, Allan Ojarand. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
9048 07.04.2008 projekti
kooskõlastus
Raatuse 51, Tartu linn. Korterelamu 2 korteri rekonstrueerimine teeninduspinnaks. Muudatusprojekt. Tartu 2008. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
7668 04.09.2007 projekti
kooskõlastus
Korterelamu. Ehitusprojekt. Muudatusprojekt. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik