Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34235 20.12.2018 tööde teostamise
aruanne
Teostatud tööde aruanne. Valmis tööga tutvusid Grete Nilp ja Kadri Tael. Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
32085 01.03.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp