Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
508 26.06.2003 kooskõlastus Elamu Tartus Kalevi 47, reg.nr. 7096.
Pikk ja Pojad OÜ.Töö nr. 2003-001. Elamu katusekatte vahetuse projekt (teostatavate katusetööde loetelu ja kirjeldus). Tartu 2003 juuni.
Juh. Arne Pikk
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
5659 08.11.2006 detailplaneering Kalevi 32 krundi detailplaneering Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
17163 19.01.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Kalevi 47 krundi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Huvitatud isik Sten Tikk. Koostaja Mart Hiob. Tartu 2012. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
22571 12.05.2014 tööprojekti
kooskõlastus
Tartu, Kalevi 47 korter 5 akende tööjoonised. Koostanud Peep Luht (Tartu Aken) ja Ragne Pulver. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
23284 26.08.2014 detailplaneering Kalevi 47, Kalevi 51 ja Päeva 23//25 kruntide detailplaneering. Projekti juht: Mart Hiob. Koostanud maastikuarhitekt Tanel Breede. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
32771 08.06.2018 projekti
kooskõlastus
Kalevi 34 korterelamu ehitusprojekt. Vastutav arhitekt: Ott Ojamaa. Arhitekt: Armin Meisalu, Reet Maidre. Mai 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35967 20.09.2019 projekti
kooskõlastus
Kalevi 47, Tartu. Kortermaja siseruumide muudatused. Arhitektuurne osa. Arhitekt: Priit Lõhmus. 09.09.2019 Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
37336 08.04.2020 projekti
kooskõlastus
Aida 2a korterelamu ehitusprojekti muudatus. Koostajad: Armin Meilsalu, Reet Maidre, Ott Ojamaa. Märts 2020. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
37577 07.05.2020 projekti
kooskõlastus
KALEVI 34 KORTERELAMU LAIENDAMINE JA FASSAADI REKONSTRUEERIMISE ARHITEKTUURNE PÕHIPROJEKT. Koostanud Jaano Parmakson, Inge-Ly Ansip. 06.05.2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm