Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36153 15.10.2019 projekti
kooskõlastus
Tähe 4, Tartu. Auditooriumi ümberehitus. Muudatusjoonised ja seletuskiri. Arhitekt: A. Lunge. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35703 09.08.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Tähe tn 4 krundi planeeringuvõistluse ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Vastutav spetsialist ja koostaja Mart Hiob. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35470 03.07.2019 projekti
kooskõlastus
Tähe 4, Tartu. Büroo- ja õppehoone laiendamine. Arhitektuurne osa. Põhiprojekt. Jiri Tintera, Priit Lõhmus. Tartu 27.05.2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
2160 06.12.2004 projekti
kooskõlastus
Tähe 7 elamu Tartu, piirdeaia remondi-restaureerimise projekt. koost arh. Kaisa Puniste, Tartu 2004 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
2158 06.12.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Elamu Tähe 7 Tartu piirdeaia remondi-restaureerimise muinsuskaitse eritingimused. Koost Kaisa Puniste Tartu LV AEO. Tartu 2004 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask