Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
2158 06.12.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Elamu Tähe 7 Tartu piirdeaia remondi-restaureerimise muinsuskaitse eritingimused. Koost Kaisa Puniste Tartu LV AEO. Tartu 2004 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
2160 06.12.2004 projekti
kooskõlastus
Tähe 7 elamu Tartu, piirdeaia remondi-restaureerimise projekt. koost arh. Kaisa Puniste, Tartu 2004 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
35470 03.07.2019 projekti
kooskõlastus
Tähe 4, Tartu. Büroo- ja õppehoone laiendamine. Arhitektuurne osa. Põhiprojekt. Jiri Tintera, Priit Lõhmus. Tartu 27.05.2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35703 09.08.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Tähe tn 4 krundi planeeringuvõistluse ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Vastutav spetsialist ja koostaja Mart Hiob. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
36153 15.10.2019 projekti
kooskõlastus
Tähe 4, Tartu. Auditooriumi ümberehitus. Muudatusjoonised ja seletuskiri. Arhitekt: A. Lunge. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm