Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36153 15.10.2019 projekti
kooskõlastus
Tähe 4, Tartu. Auditooriumi ümberehitus. Muudatusjoonised ja seletuskiri. Arhitekt: A. Lunge. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35703 09.08.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Tähe tn 4 krundi planeeringuvõistluse ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Vastutav spetsialist ja koostaja Mart Hiob. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35470 03.07.2019 projekti
kooskõlastus
Tähe 4, Tartu. Büroo- ja õppehoone laiendamine. Arhitektuurne osa. Põhiprojekt. Jiri Tintera, Priit Lõhmus. Tartu 27.05.2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
35424 27.06.2019 projekti
kooskõlastus
Tähe 15, Tartu. Ehitusprojekt korterelamu rekonstrueerimiseks. Koostas Tauri Metsaots. Kontrollisid: Veiko Kütt, Kaido Kepp. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
31884 25.01.2018 projekti
kooskõlastus
Tähe 12, Tartu. Korterelamu eelprojekt. Arhitekt Anu Tammemägi. Jaanuar 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
31883 25.01.2018 projekti
kooskõlastus
Tähe 10, Tartu. Korterelamu eelprojekt. Arhitekt Anu Tammemägi. Jaanuar 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
24887 29.04.2015 detailplaneering Tähe 1, Tähe 8, Tähe 10 ja Pargi 15 kruntide detailplaneering. Koostaja: Jüri Siim. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
16901 06.12.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Tartus, Karlova linnaosas kruntide Päeva 1, Tähe 8, Tähe 10 ja Pargi 15 kohta koostatava detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused (osaliselt ehitismälestise Tähe 11/13 reg nr 7099 kaitsevööndis). Koostanud Enriko Talvistu, Uku Põllumaa. Tartu, november 2011. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
11849 02.07.2009 projekti
kooskõlastus
Katusekorruse projekt. Põhiprojekt. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
10499 01.12.2008 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Tähe 11/13 restaureerimis-rekonstrueerimistööde aruanne. Koostaja: Arvi Soonsein. Tartu 2008. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm