Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36887 04.02.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Pargi 3, Tartu. Elamu katusekatte vahetus ja restaureerimine. Muinsuskaitseliste tööde aruanne. Koostaja: Andres Metsmägi. Tartu 2020. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
36545 04.12.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Pargi 3, Tartu. Elamu katusekatte vahetus ja restaureerimine. Ehitustööde tegevuskava. Koostaja: Andres Metsmägi. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
36024 27.09.2019 projekti
kooskõlastus
Pargi tn 4 (registri nr 7104 ja 30446 kaitsevööndis) korterelamu ümberehitus- ja laiendusprojekt. Koostanud Uku Põllumaa, Priit Pärsim. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
23284 26.08.2014 detailplaneering Kalevi 47, Kalevi 51 ja Päeva 23//25 kruntide detailplaneering. Projekti juht: Mart Hiob. Koostanud maastikuarhitekt Tanel Breede. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
20633 20.06.2013 projekti
kooskõlastus
Pargi 7, Tartu. Kortermaja rekonstrueerimisprojekt. Arhitekt: Marko Männik. Tartu 2013. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
12154 03.09.2009 detailplaneering Pargi tn 4a krundi detailplaneering. Tartu 2008. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm