Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
46878 Konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava Tartu Aleksandri kirik. Akende restaureerimistööde tegevuskava Ajataju OÜ
16.08.2023
39214 tööde teostamise
aruanne
  PUKO OÜ 11.12.2020
38360 projekti
kooskõlastus
  Osaühing Rändmeister 31.08.2020
35413 projekti
kooskõlastus
  Artes Terrae Maastikuarhitektid OÜ 26.06.2019
34200 projekti
kooskõlastus
  AS G4S Eesti 17.12.2018
34069 projekti
kooskõlastus
  Tuul OÜ 29.11.2018
32410 projekti
kooskõlastus
  Tuul OÜ 19.04.2018
26266 projekti
kooskõlastus
  Eva Laarmann 30.11.2015
15963 projektieelne
kooskõlastus
  Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 06.07.2011
13247 projekti
kooskõlastus
  Aaseter OÜ 16.03.2010