Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35413 26.06.2019 projekti
kooskõlastus
Sõbra 19c, Tartu. Sõbra mänguväljaku rekonstrueerimisprojekt. Põhiprojekt. Projekti juht: heiki Kalberg. Maastikuarhitekt: Tanel Breede. Maastikuarhitekti assistent: Mirjam Manglus. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
34200 17.12.2018 projekti
kooskõlastus
Tartu Aleksandri kirik. Sõbra 19a. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Põhiprojekt. Koostaja T. Rääk, kontrollija: T. Sink. Tartu Linnavalitsuse Kultuuriväärtuste teenistus kultuuriväärtuste vanemspetsialist, Brita Karin Arnover
34069 29.11.2018 projekti
kooskõlastus
Sõbra 19a, Tartu. Tartu Püha Aleksandri kirik. Väravate ja piirdeaia ümberehitus. Muudatusprojekt. Koostas Tiina Tuul. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
32410 19.04.2018 projekti
kooskõlastus
Sõbra 19a, Tartu. Tartu Püha Aleksandri kirik. Väravate ja piirdeaia ümberehitus. Koostas: Tiina Tuul Märts 2018. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
26266 30.11.2015 projekti
kooskõlastus
Sõbra 19a, Tartu. Aleksandri kiriku lõunafassaadi varikatuse restaureerimise tööprojekt. Koostanud: E. Laarmann. Tallinn 2015. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
15963 06.07.2011 projektieelne
kooskõlastus
Kellatorni suure ava ja lõunapoolse ava luukide ehitus. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
13247 16.03.2010 projekti
kooskõlastus
Aleksander Nevski apostliku-õigeusu talvekiriku (keldrikorruse) sisekujunduse projekt. Koostas Reet Org. Vastutav spetsialist: Priit Lõhmus. Veebruar 2010. Töö nr 02-10. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
13175 03.03.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused siseruumide restaureerimiseks ja remondiks. Koostajad Maret Eimre ja Olev Suuder. Tartu 2003 / detsember. Töö nr 2003 068. Kooskõlastuse nr 1006, 12.01.2004 uuendamine. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
4738 12.06.2006 projekti
kooskõlastus
Sõbra tänava mänguväljaku kujundusprojekt. Aleksandri kiriku (reg. nr. 7118) kõrval. Tartu Karlova miljööväärtsulik hoonestusala. Tellija: Tartu Linnavalitsus. Töö nr. 19KP06. Maastikuarhitekt Sirle Salmistu. Tartu linn, Maret Eimre
1634 02.07.2004 projekti
kooskõlastus
Kiriku soklikorruse restaureerimine ja osaline ümberehitamine. Põhiprojekt. Arhitekturne osa.
(Reg.nr. 7118)
Autor: Sander Aas
Tellija: Eesti Apostlik Õigeusu Kirik
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk