Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35300 10.06.2019 projekti
kooskõlastus
Aardla 3 kuuri lammutusprojekt. Projekti koostaja: Mart Velsker. 31.05.2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33563 27.09.2018 projekti
kooskõlastus
Aardla 3, Tartu. Elamu fassaadi remont-restaureerimise põhiprojekt. Arh Anu Kulbach. Tartu, juuli 2013. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
33562 27.09.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Aardla 3, Tartu. Remondi ja hooldusjuhend. Muinsuskaitse eritinigmused konserveerimis- ja restaureerimistöödeks. Koostaja: Mart Siilivask. Muinsuskaitseamet Tartu 2012. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
23623 17.10.2014 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Elamu tänavapoolse fassaadi remont-restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne.
Koostaja: Anu Kulbach
Tellija: Mart Velsker
Tartu, juuni 2014
KKK 07.10.2014 protokoll 285 päevakorrapunkt 16.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
21323 07.10.2013 projekti
kooskõlastus
Tartu, Aardla 3 puukuur. Koostaja: Mart Velsker. 07.10.2013 Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
20975 14.08.2013 projekti
kooskõlastus
Elamu fassaadi remont-restaureerimise põhiprojekt. Arh Anu Kulbach. Tartu, juuli 2013. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
19588 27.09.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Remondi ja hooldusjuhend. Muinsuskaitse eritinigmused konserveerimis- ja restaureerimistöödeks. Koostaja: Mart Siilivask. Muinsuskaitseamet Tartu 2012 Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
1386 21.05.2004 kooskõlastus Aardla 3, Tartu, reg.nr. 7119.
Aardla 3 krundi detailplaneering. Seletuskiri ja joonised. Omandi OÜ, koostas J.Jürgenson. Tartu 2003. Töö nr. DP1048.

Märkus enda jaoks: Parandustega variant tingmärkide ja alusplaanil näidatava ala suurendamise osas, sisu vastab sellele, mis on kooskõlastatud nr. 1109-ga.
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
1109 23.02.2004 kooskõlastus Tartu linn, Aardla 3 krundi detailplaneering. Omandi OÜ, koostaja Janika Jürgenson, tellija Mariana Jürimäe. Tartu 2003 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask