Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36589 09.12.2019 projekti
kooskõlastus
Rahu tn 8 elamu rekonstrueerimise projekt. Muudatusprojekt. Vastutav spetsialist Viljar Orub. Tallinn 2019-10-31. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
30968 25.09.2017 projekti
kooskõlastus
Rahu tn 8 elamu rekonstrueerimise projekt. Põhiprojekt. Arhitekt: Viljar Orub. Tallinn 2017-04-07 Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
28171 05.09.2016 projekti
kooskõlastus
Ärihoone plaanimuudatuse projekt. Aardla 15, Tartu. Katusekorruse väljaehitamine. Koostaja: Elus Ruum OÜ, Keiti Kaasik. Kultuuriväärtuste vanemspetsialist, Kadri Kallast
5638 06.11.2006 projekti
kooskõlastus
Üksikelamu tualettruumi rekonstrueerimise projekt Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik