Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
44951 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond (Z04N045) Eelprojekt
01.12.2022
41926 hooldusjuhend,
tegevuskava
  Pärn Projekt OÜ 01.11.2021
41279 KOV ehitusluba   Elva Vallavalitsus 13.08.2021