Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
29954 18.05.2017 detailplaneering Alatskivi lossi kinnistu detailplaneering. I- II köide
Tellija: Alatskivi vallavalitsus
Koostaja: Tartu Arhitektuuribüroo OÜ
Töö nr DP-03-16
Tartu 2016
Kooskõlastatud Järelevalveosakonna juhataja Peeter Norgi, Järelevalve osakonna juhataja Reelika Niidu ja Peaspetsialist Merle Kinksi osalusel.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
28086 22.08.2016 tööprojekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA080
Mustvee- Kallaste- Võnnu- Tartu Anne
lõik Pärsikivi-Kallaste-Alatskivi-Varnja
Mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste
sidekaablite paigalduse tööprojekt
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
27389 11.05.2016 projekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA080 MUSTVEE-KALLASTE-VÕNNU-TARTU ANNE
LÕIK PÄRSIKIVI-KALLASTE-ALATSKIVI-VARNJA
TARTUMAAL, KALLASTE LINNAS NING ALATSKIVI JA PEIPSIÄÄRE VALDADES
MIKROTORU SÜSTEEMI- JA FIIBEROPTILISTE SIDEKAABLITE PAIGALDUSE TÖÖPROJEKT
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
18377 29.06.2012 tööde teostamise
aruanne
Alatskivi mõisa peahoone idatiiva keldrikorruse ehitustööde muinsuskaitselise järelvalve aruanne.
Töö nr 2011-051
Tellija: Alatskivi Vallavalitsus
Kooskõlastatud koos Ilona Merzin'i ja Karin Vimberg'iga
Muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Reelika Niit
18038 18.05.2012 projekti
kooskõlastus
Riigimaantee nr 43 Aovere-Kallaste-Omedu km 15,4-30,7 Meoma-Alatskivi lõigu remondi tehniline projekt. Kooskõlastatud koos Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja Reelika Niidu ja arhitektuurimälestiste peainspektori Ilona Merziniga. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg
16083 22.07.2011 projekti
kooskõlastus
Alatskivi mõisa peahoone katuse plekitööde remontimise projekt.
Töö nr 2011-032
Tellija: Alatskivi Vallavalitsus
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
14266 06.09.2010 projekti
kooskõlastus
Alatskivi mõisa lossi restaureerimine - veevarustus, kanalisatsioon, küte ja ventilatsioon.
Töö nr 055-10.
Kooskõlatatud koos Ilona Merzin'i ja Tarvi Sits'iga.
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
14263 03.09.2010 projekti
kooskõlastus
Alatskivi mõisa peahoone restaureerimise põhiprojekti korrektuur (muudatused lossi II korruse ruumide 273-278 juures).
Töö nr 2010-028.
Kooskõlastatud koos Ilona Merzin'i ja Tarvi Sits'iga.
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
11448 30.04.2009 Köögi ventilatsiooni eskiisjoonis (esialgse projekti muutus) Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
10817 19.01.2009 projekti
kooskõlastus
Alatskivi mõisa peahoone restaureerimise arhitektuurne põhiprojekt koos välisviimistluse ja elektrivarustuse, kütte ja veevarustuse projektiga.
Kooskõlastuse pikendamine.
Projekti Muinsuskaitseameti eksemplar asub arhiivis (Tallinnas).
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit