Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
12347 07.10.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Alatskivi mõisa tallihooned (7161) ja Alatskivi mõisa juustukelder. Muinsuskaitse eritingimused hoonete konserveerimiseks ning remondi- ja restaureerimisprojekti koostamiseks.
T-08-09
Kooskõlastatud koos Jaan Vali, Tarvi Sits'i ja Ilona Merzin'iga.
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
12372 13.10.2009 projekti
kooskõlastus
Alatskivi tallihoonete konserveerimise projekt.
Töö nr T-09-09
Kooskõlastatud koos Jaan Vali, Tarvi Sits'i ja Ilona Merzin'iga.
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
18038 18.05.2012 projekti
kooskõlastus
Riigimaantee nr 43 Aovere-Kallaste-Omedu km 15,4-30,7 Meoma-Alatskivi lõigu remondi tehniline projekt. Kooskõlastatud koos Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja Reelika Niidu ja arhitektuurimälestiste peainspektori Ilona Merziniga. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg
21765 17.12.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Alatskivi mõisa tallihoone kompleksi katuste ja avatäidete konserveerimise aruanne.
Koostaja: ARC Projekt OÜ, A.Soonsein
Tellija: Alatskivi vallavalitsus
Töö nr 2009-069
Tartu 2013
KKK 03.12.2013 protokoll nr 264 päevakorrapunkt nr 15
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
27389 11.05.2016 projekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA080 MUSTVEE-KALLASTE-VÕNNU-TARTU ANNE
LÕIK PÄRSIKIVI-KALLASTE-ALATSKIVI-VARNJA
TARTUMAAL, KALLASTE LINNAS NING ALATSKIVI JA PEIPSIÄÄRE VALDADES
MIKROTORU SÜSTEEMI- JA FIIBEROPTILISTE SIDEKAABLITE PAIGALDUSE TÖÖPROJEKT
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
27778 28.06.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Alatskivi tallihooned (arhitektuurimälestis ( reg-nr 7161) ja Alatskivi juustukelder (arhitektuurimälestis reg-nr 7162) muinsuskaitse eritingimused hoonete konserveerimiseks ning remondi-restaureerimisprojekti koostamiseks. Koostaja Maverick OÜ. Tellija Alatskivi Vallavalitsus.
Eritingimuste uuesti kooskõlastamine. Eelmine kooskõlastus: R. Niit; Nr 12347; 07.10.2009
KKK 14.06.2016 protokoll nr 328 pkp 26
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
28086 22.08.2016 tööprojekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA080
Mustvee- Kallaste- Võnnu- Tartu Anne
lõik Pärsikivi-Kallaste-Alatskivi-Varnja
Mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste
sidekaablite paigalduse tööprojekt
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
29954 18.05.2017 detailplaneering Alatskivi lossi kinnistu detailplaneering. I- II köide
Tellija: Alatskivi vallavalitsus
Koostaja: Tartu Arhitektuuribüroo OÜ
Töö nr DP-03-16
Tartu 2016
Kooskõlastatud Järelevalveosakonna juhataja Peeter Norgi, Järelevalve osakonna juhataja Reelika Niidu ja Peaspetsialist Merle Kinksi osalusel.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
36548 04.12.2019 projekti
kooskõlastus
Alatskivi lossi sõiduhobuste talli restaureerimine. Põhiprojekt.
Koostaja: Maveric OÜ, Jane Soodla
Tellija: Peipsiääre vallavalitsus
Töö nr: T-1959
2019
KKK 13.09.2019 protokoll nr 410
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar