Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28086 22.08.2016 tööprojekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA080
Mustvee- Kallaste- Võnnu- Tartu Anne
lõik Pärsikivi-Kallaste-Alatskivi-Varnja
Mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste
sidekaablite paigalduse tööprojekt
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
27389 11.05.2016 projekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA080 MUSTVEE-KALLASTE-VÕNNU-TARTU ANNE
LÕIK PÄRSIKIVI-KALLASTE-ALATSKIVI-VARNJA
TARTUMAAL, KALLASTE LINNAS NING ALATSKIVI JA PEIPSIÄÄRE VALDADES
MIKROTORU SÜSTEEMI- JA FIIBEROPTILISTE SIDEKAABLITE PAIGALDUSE TÖÖPROJEKT
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
18038 18.05.2012 projekti
kooskõlastus
Riigimaantee nr 43 Aovere-Kallaste-Omedu km 15,4-30,7 Meoma-Alatskivi lõigu remondi tehniline projekt. Kooskõlastatud koos Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja Reelika Niidu ja arhitektuurimälestiste peainspektori Ilona Merziniga. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg