Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30891 14.09.2017 projekti
kooskõlastus
Aedniku tänav. Tartu maakond, Luuja vald, Luunja alevik.
Teede-ehitusliku osa projekteerimine
Koostaja: E. Jahhu Projektbüroo OÜ
Tellija Luunja vallavalitsus
Töö nr 455-17
Kooskõlastatud Järelevalve oskaonn ajuhataja Peeter Norgi, Järelevalveosakonna juhataja asetäitja Reelika Niidu ja Ehitismälestiste peaspetsialist Merle Kinksi osalusel.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
30002 24.05.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused hoone ümberehitamiseks sadamahooneks ja loodusharidust pakkuvaks Emajõe muuseumiks. Luunja mõisa viinaköök, 19. saj, reg-nr 7207. Koostaja: Muinsuskaitseamet, Inga Raudvassar

KKK 18.04.2017 protokoll nr 351.
Eritingimuste peaspetsialist, Reelika Niit
27812 01.07.2016 tööprojekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA080 TARTU-VESKIMÄE-TERIKESTE JA VÕNNU LÕIKUDE TARTUMAAL LUUNJA, MÄKSA JA VÕNNU VALDADES
MIKROTORUSÜSTEEMI JA FIIBEROPTILISTE SIDEKAABLITE PAIGALDUSE TÖÖPROJEKT
Pojekteerija: Corle OÜ
Tellija: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, reg nr: 90010094
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
26811 07.03.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tartumaa Luunja mõisa viinaköögi konserveerimistööde muinsuskaitseline aruanne.
Koostaja: OÜ Haspo Restauraator
Tellija: Luunja vallavalitsus
KKK 22.02.2016 protokoll nr 319 pkp 19
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
25634 26.08.2015 kooskõlastus Aedniku tänav 4 ja 12 elektriliitumised, Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond (LL1743) TÖÖPROJEKT
Tellija: Elektrilevi OÜ Lõuna piirkond
Projekteerija: Indrek Lillemäe

Kui kaevetööde käigus leitakse kultuuriväärtusega leid, tuleb tööd koheselt peatada ning sellest teavitada Muinsuskaitseametit.
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
12570 17.11.2009 detailplaneering Luunja aleviku puhkeala detailplaneering.
KKK protokoll nr 164 (27.10.2009).
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit