Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38191 31.07.2020 välisvalgustuse
projekt
Projekti „Luunja tänavavalgustuse rekonstrueerimine“ projekteerimis- ja ehitustööd. Tugevvoolupaigaldis.
Koostaja: ELTAM OÜ
Tellija: Luunja Varahalduse SA
Töö nr: 03605-20
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
35610 22.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kavastu mõisapargi allee dendroloogiline inventeerimine, hoolduskava aastateks 2019-20129
Riigihanke nimetus: Riigi teemaal paiknevate kaitsealuste alleede seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskavade koostamine Maanteeameti lõuna regioonis. Viitenr 198656
Koostaja:Hüüp OÜ, Kati Niibo
Töö nr 2019-10
Pärnu 2019
Kooskõlastatud Järelevalve osakonna juhtaja Peeter Norgi, Ehituspärandi nõunik Merle Kinksi ja Lääne-Virumaa nõunik - maastikuarhitekt Raili Uustalu osalusel.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
33439 13.09.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Sepa ja Kikaste-Poksi maaparandusehitiste uuendustööde kava
Koostaja: Meliorek OÜ
Tellija: Sepa Maaparandusühistu
Töö nr. 180504.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
27933 21.07.2016 trassi kooskõlastus ESTWIN009 ELA080
lõikude Varnja-Koosa-Kavastu, Lääniste-Kõnnu Tartu- ja Põlvamaal Peipsiääre, Vara, Luunja, Mäksa, Võnnu ja Mooste valdades
mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt.
Koostaja: Corle OÜ
Töö nr HT0172
Ahreoloogiakomisjon 08.07.2016 protokoll nr 90 pkp 3
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
25633 26.08.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Luunja vald, Kavastu küla, Parve tee rekontruktsioon TEHNILINE PROJEKT
TELLIJA: VOOREMAA TEED AS
TÖÖ: 35-15-TP
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
11966 28.07.2009 detailplaneering Kavastu jõesadama ja puhkeala detailplaneering Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
7430 18.07.2007 load Kavastu mõisa pargi kaitsevööndis asuva meiereihoone ümberehitus külalistemajaks. Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Arnold Unt