Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
20042 11.04.2013 projekti
kooskõlastus
Mäksa küla vee- ja kanalisatsioonirajatised. Ehitusprojekt
Koostaja: Eesti Veeprojekt OÜ
Tellija: AS Emajõe Veevärk
Töö nr 01-13
Tartu, märts, 2013
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
8820 28.02.2008 detailplaneering Tartumaa Mäksa vald Mäksa küla Aia ja Aiamaa kinnistute detailplaneering. Mälestiste nr 7217 ja 7218 kaitsevööndis. OÜ Gepa Maa- ja ehituskorraldus. Koostaja: Maris Aleksašin
Tellija: Mäksa Vallavalitsus
Tartu 2008
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits
1001 12.01.2004 projekti
kooskõlastus
Mäksa mõisa peahoone restaureerimise ning ümberehituse põhiprojekt. OÜ Marksi projekt töö nr. T-64-03, Vast. arh Agu Roht, proj autor A.Roosaar, Tartu 2003 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
773 23.10.2003 projekti
kooskõlastus
Endise Mäksa mõisa peahoone ümberehituse ning restaureerimise eelprojekt. OÜ Marksi Projekt, A.Roht, A.Roosaar Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
741 08.10.2003 muinsuskaitse
eritingimused
Mäksa mõisa peahoone, reg. nr. 7217, Mäksa vald, Tartu mk.
Töö: Muinsuskaitse eritingimused Mäksa mõisa peahoone (mälestise reg. nr. 7217) korrastamiseks ja ümberkohandamiseks elumajaks. Töö nr. T-68-03. August 2003. Eritingimuste koostaja R.Pulk-Piatkowska.
Tellija: Aleg Kirs
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
434 26.05.2003 uurimistööde
programm
Mäksa mõisa peahoone esialgsete avarii-konserveerimistööde ja väliuuringute programm. OÜ Marksi projekt, töö nr. T-41-03,
koostas: Reet Pulk-Piatkowska, vast. arhitekt: Agu Roht, mai 2003
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask