Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35267 05.06.2019 projekti
kooskõlastus
EST SIDE 11 Pangodi-Lange-Igevere sidekaabli projekt.
Projekt vaadatud läbi arheoloogiakomisjonis 13.05.2019 (Koosoleku protokoll 175).
Sisse viidud vajalikud täiendused ja projekt on korrektne.
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
27812 01.07.2016 tööprojekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA080 TARTU-VESKIMÄE-TERIKESTE JA VÕNNU LÕIKUDE TARTUMAAL LUUNJA, MÄKSA JA VÕNNU VALDADES
MIKROTORUSÜSTEEMI JA FIIBEROPTILISTE SIDEKAABLITE PAIGALDUSE TÖÖPROJEKT
Pojekteerija: Corle OÜ
Tellija: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, reg nr: 90010094
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
14711 19.11.2010 detailplaneering Kaagvere uue koolikompleksi ja lähiala detailplaneering.
Töö nr V 095
Tellija: Riigi Kinnisvara AS
MKA KKK protokoll nr 189 (26.10.2010).
Planeeringuala jääb Kaagvere mõisakompleksi hoonete ühisesse kaitsevööndisse.
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
14709 19.11.2010 projekti
kooskõlastus
Kaagvere mõisa kasvuhoone kohandamine Loovusteabe Keskuse hooneks. Remont-restaureerimisprojekti muudatus.
Hoone asub mälestiste 7221-7229 ja 12861 ühises kaitsevööndis.
Kooskõlastatud koos Tarvi Sits'i ja Ilona Merzin'iga
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
12472 30.10.2009 projekti
kooskõlastus
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt, Emajõe alamprojekt. Joogiveerajatiste projekteerimis- ja ehitustööd. Mäksa vald, Kaagvere asula.

Kooskõlastatud koos Tarvi Sits'iga.
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit