Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
44286 Uuringu tegevuskava Tammet, M., Kraut, A. 2022. Uuringukava arheoloogiliste eeuuringute läbiviimiseks Nõo aleviku kergliiklusteede ja bussipeatuste põhiprojekti raames. Osaühing Muinasprojekt
05.09.2022
39523 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
  OÜ ARC PROJEKT 19.01.2021
37174 projekti
kooskõlastus
  OÜ ARC PROJEKT 19.03.2020
34619 hooldusjuhend,
tegevuskava
  OÜ MODIFOR 06.03.2019
31005 uuringute aruanne   H&M Restuudio OÜ 27.09.2017
30326 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
  OÜ ARC PROJEKT 28.06.2017
30152 projekti
kooskõlastus
  PIIBER PROJEKT OÜ 09.06.2017
27862 detailplaneering   TARTU ARHITEKTUURIBÜROO OÜ 11.07.2016
26237 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
  OÜ ARC PROJEKT 26.11.2015
23055 uuringu tegevuskava   16.07.2014