Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
16988 muinsuskaitse
eritingimused
  OÜ ARC PROJEKT 19.12.2011
17284 uurimistööde
programm
  OÜ ARC PROJEKT 02.02.2012
17530 projekti
kooskõlastus
  OÜ ARC PROJEKT 01.03.2012
21245 trassi kooskõlastus   osaühing Eesti Veeprojekt 26.09.2013
21385 projekti
kooskõlastus
  AS Alarmnet 17.10.2013
21964 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
  OÜ ARC PROJEKT 31.01.2014
23055 uuringu tegevuskava   16.07.2014
26237 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
  OÜ ARC PROJEKT 26.11.2015
27862 detailplaneering   TARTU ARHITEKTUURIBÜROO OÜ 11.07.2016
30152 projekti
kooskõlastus
  PIIBER PROJEKT OÜ 09.06.2017