Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
256 16.04.2003 kooskõlastus Objektid: Luke mõisa kärnerimaja, reg.nr. 7232, karjalaut, reg.nr. 7233, park, reg.nr. 7234, pargitrepp lõvifiguuridega, reg.nr. 7235, piirdemüürid ja väravapostid, reg.nr. 7236.
Töö: Luke mõisapargi detailplaneering, I kd - seletuskiri ja joonised, II kd - planeeringu lisad. Töö nr. M001/030, Tartu 2003, Koostaja: AS Kobras, planeerija K.Maask.
Tellija: Nõo Vallavalitsus.
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
1372 17.05.2004 projekti
kooskõlastus
Luke mõisa park, reg.nr. 7234, Nõo vald, Tartu mk.
Luke pargi autoparkla. Põhiprojekt. projektijuht Mihkel Gross.
Tartu 2004. Töö nr. N 150.
Tellija: Nõo Vallavalitsus.
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
1387 21.05.2004 uurimistööde
programm
Luke mõisa park. reg.nr. 7234.
Luke mõisapargi teedevõrgu uuring. Uurimistööde programm. Artes Terrae OÜ, autor Nele Nutt. Töö nr. 22HK04. Tartu 2004.
Tellija: Nõo vallavalitsus.
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
1633 02.07.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Luke mõisapargi paviljoni projekteerimiseks ja mõisapargi pirdemüüride remont.
TA-1565. Tartu juuni 2004.
Autor: E.Laarmann.
Tellija: Nõo vallavalitsus
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
1670 27.07.2004 projekti
kooskõlastus
Tartumaa Nõo vald Luke mõisapargi reg.nr. 7234 veevarustuse ja kanalisatsiooni tööprojekt.
Töö nr. A-6-04. Autor P.Moorast, Ü.Lehemets. Tartu juuli 2004.
Tellija: Nõo Vallavalitsus
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
1814 06.09.2004 projekti
kooskõlastus
Luke mõisapargi paviljoni tööprojekt. Kd I põhijoonised, kd 2 arh. detailid. OÜ Tartu projekt töö TA -1565, arh E.Laarmann, Tartu juuli 2004 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
1903 24.09.2004 projekti
kooskõlastus
Luke mõisapargi piirdemüüride remondi projekt. Arh. E.Laarmann, Tallinn 2004 (mäl reg nr 7234 ja 7236) Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
3026 09.06.2005 projekti
kooskõlastus
Reg.nr. 7234
Luke pargi tiikide rekonstrueerimine. Projekt. Köide I.
AS Kobras, koostas M.Viirma. Tartu 1998

Uuesti läbi vaadatud 7.06.2005 Lukel koos Jaan Valiga.
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
3896 29.12.2005 tööde teostamise
aruanne
Muinsuskaitseline aruanne Luke mõisapargi tiikide rekonstrueerimine. Koost Kaido Kepp, OÜ Arhitektuuriklubi töö nr 054-05, Tartu, dets 2005. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
8350 10.12.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Luke mõisa valitsejamaja restaureerimis- ja ümberehitusprojekti koostamiseks. OÜ ARC Projekt töö nr 3-L/II, koost Mari Nõmmemaa, Tartu 2007 okt. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask