Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33253 22.08.2018 detailplaneering Liivapõllu katastriüksuse ja selle lähialal detailplaneeringu eritingimused ja detailplaneering.
Koostaja: Tartu Maakorralduse OÜ
Planeeringu taotluse esitaja: TVK Teenused OÜ
Töö nr: DP - 0171
Kooskõlastatud Järelevalve osakonna juhataja Peeter Norgi, Peaspetsialist Merle Kinksi ja Järelevalve osakonna juhataja asetäitja Reelika Niidu nõusolekul.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
31871 23.01.2018 tööde teostamise
aruanne
Nõo Püha Kolmainu kiriku peauks. Mälestis reg-nr 7245
Restaureerimise aruanne.
Koostaja: Art Brothers OÜ
Tellija: EAÕK
Tallinn 2017
Kooskõlastatud peaspetsialist Merle Kinksi, Järelevalveosakonna juhataja Peeter Norgi ja Järelevalveosakonna juhataja asetäitja Reelika Niidu nõusolekul.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
31055 04.10.2017 detailplaneering Nõo vald, Nõo alevik Mäe tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Koostaja: Tartu maakorralduse OÜ
Tellija: EML OÜ
Töö nr DP-0167
Tartu 2017
Kooskõlastatud Ehitismälestiste peaspetsialist Merle Kinksi ja järelevalve oskaonna juhataja Peeter Norgi osalusel.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar