Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38362 01.09.2020 projekti
kooskõlastus
Rannu kiriku katuse restaureerimine. Põhiprojekt.
Koostaja: Rändmeister OÜ, Ain Pihl
Tellija: EELK Rannu kogudus
Töö nr:20-09
Kooskõlastuse alus: MEKO 11.08.2020 protokoll nr 433
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
37714 24.05.2020 uuringute aruanne Valk, Heiki. 2020. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Rannu Püha Martini kirikus 20.–24. 01.2020. Tartu Ülikooli arheoloogia kabinet. Tartu. Tellija: EELK Rannu Püha Martini kogudus
Lisa: Malve, Martin. 2020. Rannu Püha Martini kirikust leitud luustiku ja segatud inimluude analüüs.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37678 19.05.2020 projekti
kooskõlastus
Elektripaigaldise projekteerimine:Tugevvool [ET]; Piksekaitse.
Põhiprojekt
Töö nr: 09020-E
Koostaja: AS Eleväli, Viljar Vahemaa
Tellija: J. Kilumets
Viljandi Mai 2020
Kooskõlastatud Pühakodade nõunik Sille Sombri, Ehituspärandi nõunik Merle Kinksi, Järelevalve osakonna juhataja Peeter Norgi ja ajaloomälestiste nõunik Ilme Mäesalu osalusel.
Projekt vaadati läbi 11.05.2020 toimunud Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosolekul vt protokoll nr 210 pkp 11.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
37096 09.03.2020 kooskõlastus Rannu Püha Martini kiriku (ehitismälestis reg-nr 7254) 2020 põrandate restaureerimise tööjoonised.
Koostaja. Liivimaa Lossid OÜ
Tellija:EELK Rannu Püha Martini kogudus
Veebruar 2020
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
36890 05.02.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
EELK Rannu Püha Martini kiriku (ehitismälestis 7254) avariilise põranda restaureerimise tegevuskava.
Koostaja: Liivimaa Lossid OÜ
Tellija: EELK Rannu Püha Martini kogudus
2020
Kooskõlastatud Ehitismälestiste nõunik Merle Kinksi ja Järelevalveosakonna juhataja Peeter Norgi osalusel.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
36832 21.01.2020 uuringu tegevuskava Valk, Heiki. Arheoloogilised uuringud Rannu kiriku põranda uuendamisel. Uuringukava. MTÜ Õpetatud Eesti Selts. Tartu, 21.01.2020 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36818 20.01.2020 uuringu tegevuskava Rannu Püha Martini kiriku 2020 väliuuringute tegevuskava
Põranda tarindite uuring.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
30464 18.07.2017 projekti
kooskõlastus
Kellasüsteemi elektripaigaldis Rannu kirikus.
Koostaja: Raja Elekter OÜ, Valev Sard.
Tellija: OÜ Mäeväli Orelitöökoda
Omanik: EELK Rannu Püha Martini kogudus
Töö nr: 17 12 elektripaigaldise ehitusprojekt
Kooskõlastatud Järelevalve osakonn juhataja Reelika Niidu, Peaspetsialist Merle Kinksi ja Pühakodade programmi koordinaator Sille Sombri osalusel.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
18090 25.05.2012 projekti
kooskõlastus
Rannu kirikule tulekahjusignalisatsiooni ja valvesignalisatsiooni paigaldamise põhiprojekt.
Töö nr: PP-2012-108
Tellija: EELK Rannu Püha Martini kogudus
Kooskõlastatud koos Ülle Jukk'i ja Karin Vimberg'iga
Muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Reelika Niit
3848 19.12.2005 kooskõlastus Reg.nr. 7254.
Tornikiivri muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. Frantsiskus OÜ, koostas A.Danil. 2005.

Tellija: Muinsuskaitseamet
KKK nr. 59, 30.06.2005.
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk