Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
42699 Uuringu aruanne Valk, Heiki. 2021. Aruanne arheoloogilistest töödest Rannu kiriku luukambri põrandavahetusel 2021. aasta sügisel. Õpetatud Eesti Selts
08.02.2022
41716 uuringu tegevuskava   Õpetatud Eesti Selts 05.10.2021
41082 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
  Pärn Projekt OÜ 23.07.2021
39709 uuringu tegevuskava   Õpetatud Eesti Selts 13.02.2021
39609 hooldusjuhend,
tegevuskava
  Pärn Projekt OÜ 29.01.2021
39501 tööde teostamise
aruanne
  Liivimaa Lossid OÜ 14.01.2021
39452 uuringute aruanne   Liivimaa Lossid OÜ 06.01.2021
39451 uuringute aruanne   Liivimaa Lossid OÜ 06.01.2021
38362 projekti
kooskõlastus
  Osaühing Rändmeister 01.09.2020
37714 uuringute aruanne   Õpetatud Eesti Selts 24.05.2020