Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39709 13.02.2021 uuringu tegevuskava Valk, Heiki. 2021. Arheoloogilised uuringud Rannu kiriku põranda uuendamisel 2021. Uuringukava. MTÜ Õpetatud Eesti Selts. Tartu. 03.02.2021 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
39609 29.01.2021 hooldusjuhend,
tegevuskava
Rannu Püha Martini kiriku (ehitismälestis 7254) 2021 põrandate restureerimise tegevuskava.
Koostaja: Pärn Projekt OÜ; Kalev Pärn
Tellija: EELK Rannu Püha Martini kogudus
Tartu, jaanuar 2021
Kooskõlastatud Nõustamisosakonna juhataja asetäitja Peeter Norgi, Hiiumaa nõunik Katrin Koidu ja Restaureerimisnõunik Dan Lukase osalusel.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
39501 14.01.2021 tööde teostamise
aruanne
EELK Rannu Püha Martini kiriku (ehitismälestis 7254) avariilise põranda, käärkambri ja selle eesruumi 2020 restaureerimistööde aruanne.
Koostaja: Liivimaa Lossid; Toivo Erilt
Tellija: EELK Rannu Püha Martini kogudus
November 2020
Kooskõlastatud Järelevalve osakonna juhataja Peeter Norgi ja Pühakodade nõunik Sille Sombri osalusel
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
39451 06.01.2021 uuringute aruanne Rannu Püha Martini kiriku (ehitismälestis 7254) avariilise põranda, käärkambri ja selle eesruumi 2020 ehitusuuringute aruanne
Koostaja: Liivimaa Lossid OÜ; Toivo Erilt
Tellija: EELK Rannu Püha Martini kogudus
Heaks kiidetud Pühakodad nõunik Sille Sombri ja Järelevalve osakonna juhataja Peeter Norgi osalusel
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
38362 01.09.2020 projekti
kooskõlastus
Rannu kiriku katuse restaureerimine. Põhiprojekt.
Koostaja: Rändmeister OÜ, Ain Pihl
Tellija: EELK Rannu kogudus
Töö nr:20-09
Kooskõlastuse alus: MEKO 11.08.2020 protokoll nr 433
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
37714 24.05.2020 uuringute aruanne Valk, Heiki. 2020. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Rannu Püha Martini kirikus 20.–24. 01.2020. Tartu Ülikooli arheoloogia kabinet. Tartu. Tellija: EELK Rannu Püha Martini kogudus
Lisa: Malve, Martin. 2020. Rannu Püha Martini kirikust leitud luustiku ja segatud inimluude analüüs.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37678 19.05.2020 projekti
kooskõlastus
Elektripaigaldise projekteerimine:Tugevvool [ET]; Piksekaitse.
Põhiprojekt
Töö nr: 09020-E
Koostaja: AS Eleväli, Viljar Vahemaa
Tellija: J. Kilumets
Viljandi Mai 2020
Kooskõlastatud Pühakodade nõunik Sille Sombri, Ehituspärandi nõunik Merle Kinksi, Järelevalve osakonna juhataja Peeter Norgi ja ajaloomälestiste nõunik Ilme Mäesalu osalusel.
Projekt vaadati läbi 11.05.2020 toimunud Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosolekul vt protokoll nr 210 pkp 11.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
37096 09.03.2020 kooskõlastus Rannu Püha Martini kiriku (ehitismälestis reg-nr 7254) 2020 põrandate restaureerimise tööjoonised.
Koostaja. Liivimaa Lossid OÜ
Tellija:EELK Rannu Püha Martini kogudus
Veebruar 2020
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
36890 05.02.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
EELK Rannu Püha Martini kiriku (ehitismälestis 7254) avariilise põranda restaureerimise tegevuskava.
Koostaja: Liivimaa Lossid OÜ
Tellija: EELK Rannu Püha Martini kogudus
2020
Kooskõlastatud Ehitismälestiste nõunik Merle Kinksi ja Järelevalveosakonna juhataja Peeter Norgi osalusel.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
36832 21.01.2020 uuringu tegevuskava Valk, Heiki. Arheoloogilised uuringud Rannu kiriku põranda uuendamisel. Uuringukava. MTÜ Õpetatud Eesti Selts. Tartu, 21.01.2020 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas