Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
23023 10.07.2014 tööde teostamise
aruanne
Avariiliste avatäidete vahetus. Teostatud tööde ülevaatuse aruanne.
Koostaja: Anu Kulbach
Tellija: Reio Vaht
Tartu aprill 2014
KKK 27.05.2014 protokollist nr 276.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
35570 19.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Restaureerimistööde tegevuskava Tamme tuuleveski (mälestise registri number 7262) restaureerimiseks
Koostaja: OÜ Katusõkatja, Ahto Raudoja
Tellija: Reio Vaht
2019
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar