Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33133 27.07.2018 projekti
kooskõlastus
Elva vald, Rõngu alevik, Tehase tänava piirkonna vee- ja reoveekanalisatsioonirajatiste projekteerimistööd
Tööprojekt
Töö nr 1857
Koostaja: Keskkonnaprojekt OÜ, vastutav spetsialist Sirle Punka
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
18030 17.05.2012 detailplaneering Tehase 4 (rõngu alevik) kinnistu detailplaneering. Planeeritav ala jääb ehitismälestise Rõngu kirikumõisa aida kaitsevööndisse.
Töö nr 2011-1305-35
Kooskõlastatud koos Ilona Marzin'i ja Karin Vimberg'iga
Muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Reelika Niit
3021 08.06.2005 projekti
kooskõlastus
Rõngu aida (reg nr 7264) katuse remondi põhiprojekt. OÜ Wunibald Ehitus, koost Virgo Eiche, juuni 2005 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
1769 18.08.2004 projekti
kooskõlastus
Rõngu kirikumõisa ait, reg nr 7264, avariiliste tööde projekt. V.Eiche, T.Traksmaa, Tartu, august 2004 Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask