Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35116 17.05.2019 projekti
kooskõlastus
EST-SIDE 13 (Elva-Palupera-Rõngu-(Rannu-(Kirepi))-PukaKuigatsi), Põhiprojekt.
Projekti on sisse viidud Arheo KKK protokollis nr 174 (30.04.2019) ette nähtud muudatused, kaabli kulgemine Rõngu kirikuaias on muudetud kirikuaia kalmistukohti säästvamaks.
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
24423 23.02.2015 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Vana-Kirepi mõisa peahoone vundamendi restaureerimistööde muinsuskaitseline aruanne.
Koostaja: OÜ Haspo
Tellija: Toivo Sõmer

KKK 10.02.2015 nr 294 pkp 23
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
22686 27.05.2014 uuringu tegevuskava Vana-Kirepi puitmõisa laeviimistluse uuringu ja esmase konserveerimise tegevuskava.
Koostaja: Heli Tuksam; Kadri Lipping
Tellija: Toivo Sõmer
Tartu 2014
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti Järelevalve osakonna juhataja Reelika Niidu ja kunstimäletiste peainspektori Ülle Juki nõusolekul
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
19351 05.12.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Aruanne Vana-Kirepi mõisa peahoone avariiremonttööde kohta.
Tööde tellija: Maie Luksepp
Peatöövõtja: OÜ Aas Ehitus
Muinsuskaitseline järelevalve: AS Cobra Grupp
Aruande koostaja: Juhan Algus
November 2012
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
15395 31.03.2011 projekti
kooskõlastus
Remont-restaureerimise projekt.
KKK protokoll nr 199 (22.03.2011 ).
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
15394 31.03.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks.
KKK protokoll nr 199 (22.03.2011 ).
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit