Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35116 17.05.2019 projekti
kooskõlastus
EST-SIDE 13 (Elva-Palupera-Rõngu-(Rannu-(Kirepi))-PukaKuigatsi), Põhiprojekt.
Projekti on sisse viidud Arheo KKK protokollis nr 174 (30.04.2019) ette nähtud muudatused, kaabli kulgemine Rõngu kirikuaias on muudetud kirikuaia kalmistukohti säästvamaks.
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
35088 14.05.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Uderna mõisa peahoone (reg-nr 7273) peasaali ukse restaureerimise tegevuskava.
Koostaja: Hansa Restauraator OÜ, Margus Ruusmaa
Tellija: SA Uderna Hooldekodu
Tartu 2019
Kooskõlastatud Järelevalve osakonna juhataja Peeter Norgi ja Ehituspärandi nõunik Merle Kinksi osalusel.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
28341 03.10.2016 projekti
kooskõlastus
Uderna mõisa peahoone katuse muinsuskaitse eritingimused ( osa I) ja katusekatte vahetamise põhiprojekt (osa II).
Koostaja: ARC Projekt OÜ
Tellija: SA Uderna Hooldekodu
Tartu 2016
KKK 23.08.2016 protokoll nr 332; KKK 20.09.2016 protokoll nr 334
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
27625 08.06.2016 hooldusjuhend,
tegevuskava
Uderna mõisa peahoone reg nr 7273 avatäidete restaureerimise tegevuskava 2016 .a
Koostaja: Hansa Restauraator OÜ
Kooskõlastatud Reelika Niidu, Ilona Merzini ja Merle Kinksi nõusolekul
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
26238 26.11.2015 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Uderna mõisa peahoone kirdenurga graniitastmetega välistrepi restaureerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne. Uderna mõisa peahoone, reg-nr 7273.
Koostaja ARC Projekt, Jüri Kulasalu.
Tellija SA Uderna Hooldekodu.
Töö nr 2015-022
KKK 17.11.20.15 protokoll nr 313 pkp 27
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
25267 22.06.2015 projekti
kooskõlastus
Uderna mõisa peahoone kirdenurga graniitastmetega välistrepi restaureerimiseks muinsuskaitse eritingimused ja arhitektuur-ehituslik põhiprojekt.
Koostaja ARC Projekt OÜ.
Tellija SA Uderna Hooldekodu.
Töö nr 2015-010
KKK 16.06.2015 protokoll nr 303 päevakorrapunkt 30
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
24074 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Uderna hooldekodu restaureerimis- ja ehitustööde muinsuskaitselise järelevalve aruanded 2012-2014.
Tellija SA Uderna Hooldekodu
Töö nr 2014-027
KKK protokoll nr 290 (16.12.2014)
21879 17.01.2014 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Uderna mõisa peasaali papjee-maššee ornamendid
Restaureerimiskava
Koostaja: Kadri Kallaste
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
21391 18.10.2013 projekti
kooskõlastus
Uderna mõisa peahoone lõunaküljele välistrepi varikatuse põhiprojekt.
Koostaja: ARC Projekt OÜ, R.Parts
Tellija: SA Uderna Hooldekodu
Töö nr 2013-048
Tartu 2013
Kooskõlastatud koos Muinsuskaitseameti nõuniku Ilona Merzini ja Lõuna-Eesti osakonna juhataja Reelika Niiduga.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
20888 31.07.2013 projekti
kooskõlastus
Uderna mõis peahoone katusekatte vahetuse ja fassaadide remont- ja restaureerimistööde projekt.
Koostaja: ARC Projekt OÜ
Tellija: Rõngu vallvavalitsus
Töö nr 2006-030
Tartu 2006/mai
Kooskõlastuse nr 4823; 26.06.2006, kooskõlataja Ü. Jukk pikendamine
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar