Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37061 28.02.2020 detailplaneering Tartu vallas Puhtaleiva külas Kõrtsimäe maaüksuse detailplaneering.
Koostaja: Hendrikson&KO, Jaana Veskimeister
Huvitatud isik: OÜ Timberbalt
Töö nr 19003403
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
35561 17.07.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Tartu maakond, Tartu vald, Puhtaleiva küla, Kõrtsimäe kinnist.Kinnistul asub riiklik ehitismälestis (kõrtsihoone), registri nr. 7280
Muinsuskaitse eritingimused kinnistu detailplaneeringu koostamiseks.
Koostaja: Kaja Onton
Tellija: Toomas Liivak
Tartu 2019
KKK 25.06.2019 protokoll nr 408
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
33042 11.07.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja ümberehitamiseks.
Tartu maakond, Tartu vald, Puhtaleiva küla, Kõrtsimäe
Riiklik ehitismälestis nr 7280
Kõrtsihoone
Koostaja FIE Kaja Onton
Tellija:Toomas Liivak
Tartu 2018
KKK 26.06.2018 protokoll nr 328 .
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar