Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32698 29.05.2018 detailplaneering Vara saeveski maaüksuse ja lähiala detailplaneering.
Koostaja: Hendrikson&KO
Huvitatud isik: Vara Saeveski OÜ
Töö nr: 2938/17 versioon 23.05.2018
Tartu 2018
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
28789 08.12.2016 trassi kooskõlastus Vara-Varamõisa sidevõrgu projekteerimine. Tööprojekt.
Koostaja: OÜ Keskkonnaprojekt
Tellija: Vara vallavalitsus
Töö nr : 1525
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
28788 08.12.2016 trassi kooskõlastus Varamõisa vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumpla projekteerimine. Tööprojekt.
Koostaja: OÜ Keskkonnaprojekt
Tellija: AS Emajõe veevärk
Töö nr 1485
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
27781 28.06.2016 projekti
kooskõlastus
Vara-Varamõisa kerliiklustee.
Koostaja: Landverk OÜ
Tellija: Vara vallavalitsus
Töö nr T 16-18
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
15050 26.01.2011 detailplaneering Vara valla Vara mõisapargi ala detailplaneering.
KKK nr 195 (25.01.2010)
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
14800 01.12.2010 kooskõlastus Riigimaantee 43 Aovere-Kallaste-Omedu km 8,78-12,1. 22234 Vara-Kaitsemõisa km 0,5-2,0 lõigud. Jalgratta- ja jalgtee. Tellija Vara vald. Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Martti Veldi
14619 04.11.2010 projekti
kooskõlastus
Vara mõisaaida rekonstrueerimine ja puhkekoha rajamine.
Asub Vara mõisa pargi territooriumil.
Töö nr EP16070
Tellija: Vara Vallavalitsus
Kooskõlastatud koos Tarvi Sits'i ja Ilona Merzin'iga
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit