Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38823 27.10.2020 projekti
kooskõlastus
Võnnu Jakobi kiriku fassaadi remont-restaureerimistööde põhiprojekt
Koostaja: Kaja Onton
Tellija :EELK Võnnu Jakobi kogudus
Tartu 2007
Uuesti kooskõlastamine. (Eelnevad kooskõlastused: Nr: 20277;16.05.2013, I. Raudvassar; Nr 13335; 31.03.2010, R.Niit; Nr 6374; 08.03.2007, M. Siilivask)
Kooskõlastatud Ehituspärandi nõunik Merle Kinksi, Järelevalve osakonna juhataja Peeter Norgi ja Pühakodade nõunik Sille Sombri osalusel.
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
35180 27.05.2019 tööprojekti
kooskõlastus
Võnnu aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine
Tööprojekt
Koostaja:Keskkond&Partnerid OÜ
Tellija: Emajõe veevärk OÜ
Töö nr 017/2019
Tartu 2019
Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 176; 23.05.2019 pkp 20
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
32394 16.04.2018 projekti
kooskõlastus
Kastre vald, Hammaste-Võnnu kergliiklustee ehitusprojekt III köide.
Teedeehitus ja liikluskorraldus.
Põhiprojekt
Töö nr 164
Koostaja: Palmpro OÜ
Tellija: Kastre vald
Tartu 15.04.2018
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
24174 19.01.2015 projekti
kooskõlastus
Kiriku kantsli ja põranda osalise restaureerimise ja remondi projekt.
Koostaja: ARC Projekt OÜ
Tellija: EELK Võnnu Jakobi kogudus
Töö nr 2004-0477
Tartu 2004
Märkus: Projekti uuesti kooskõlastamine vastavalt KKK 16.12.2014 protokoll nr 290 otsusele. Eelmine kooskõlastus 19.07.2004 nr 1658, kooskõlastaja peainspektor Ülle Jukk
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
22170 11.03.2014 projekti
kooskõlastus
Võnnu Jakobi kiriku (nr 7310) rõdude, pingistiku, akende ja uste remont-restaureerimistööde projekt. OÜ Ehitusmaa, koost A. Kulbach, Tartu aprill 2006
M. Siilivase poolt 24.05.2006 antud kooskõlastuse nr 4608 pikendamine
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
20657 25.06.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Võnnu aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Tööprojekt. Projektijuht Revo Dobozi, vastutav spetsialist Janno Erm. Tartu, juuni 2013. Töö nr 0294.01. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Karin Vimberg
20277 16.05.2013 projekti
kooskõlastus
Võnnu Jakobi kiriku fassaadi remont-restaureriminstööde põhiprojekt
Koostaja: Kaja Onton
Tellija :EELK Võnnu Jakobi kogudus
Tartu 2007
Kooskõlastuse pikendamine. (Eelnevad kooskõlastused: Nr 13335; 31.03.2010, R.Niit; Nr 6374; 08.03207, M. Siilivask)
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
13968 09.07.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Võnnu Jakobi kiriku katuse ja vihmaveesüsteemide osalise remondi muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
13335 16.05.2013 projekti
kooskõlastus
Võnnu Jakobi kiriku fassaadi remont-restaureerimistööde põhiprojekt.
Koostaja Kaja Onton, tellija EELK Võnnu Jakobi kogudus.
Koostatud veebruaris 2007.
Kooskõlastuse pikendamine (eelmise kooskõlastuse nr 6374, 08.03.2007 (Mart Siilivask)).
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
12583 18.11.2009 projekti
kooskõlastus
Võnnu kiriku tulekahju- ja valvesignalisatsiooni põhiprojekt.
Töö nr PP-2009-43.
Kooskõlastatud koos Ülle Jukk'i ja Tarvi Sits'iga.
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit